Økte avgifter i Askim

Rådmannen i Askim foreslår å øke avløpsavgiften med ti prosent og vannavgiften med sju prosent neste år. Innbyggerne slipper store kutt i tjenestetilbudene dersom rådmannens budsjettforslag går gjennom.

Rådmann Synnøve Rambek presenterer forslag til budsjett for Askim

Rådmann Synnøve Rambek presenterte forslag til budsjett for Askim kommune.

Foto: Anne Ognedal

– Vi hadde ønsket oss en økning i grunnbemanningen innenfor pleie- og omsorgssektoren, sier Trygve Westgård, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Askim.

Sosialt budsjett

Det har rådmann Synnøve Rambek ikke funnet rom for. De økningene hun har funnet rom for er 4, 5 millioner til sosialhjelp, 3 millioner til barnevern og 2,5 millioner til spesialundervisning ved Mortensstua.

– For meg som ordfører er dette et tydelig sosialt budsjett. Det er selvfølgelig noe jeg som Høyre-politiker er glad for at vi kan gjøre lokalt, sier Thor Hals.

Selv om rådmannen har plusset på postene for barnevern og sosialhjelp er Arbeiderpartiets Trygve Westgård redd for at det ikke er nok.

– Skjer det noe uforutsett kan det gå mot et underskudd, sier Westgård.

Lite å gå på

Askim kommune har siden 2003 alltid hatt overskudd på driften, men neste år er rådmannens anslag på bare 2, 8 millioner. Det er et netto driftsresultat på 0,3 prosent.

– Det betyr hard budsjettdisiplin hele tiden, sier rådmann Synnøve Rambek. – Skulle det gå riktig ille har vi et disposisjonsfond å ta av.

Følger politikerne rådmannens forslag øker vannavgiften i Askim med sju prosent neste år. Årsgebyr for vann blir dermed 13 kroner pr. kubikkmeter. Avløp øker med 10 prosent til 17,13 kroner pr. kubikkmeter.

Arbeiderpartiets Trygve Westgård mener det er en nødvendig økning:

– Jeg tror vi ligger såpass lavt og vi må nå gjøre en del investeringer. Dette er nok bare begynnelsen på økte avgifter. Vi har gamle ledninger og får krav så dette må vi bare ta, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 23:02

    Bengt-Eigil Ruud gir deg nyhetene fra Østfold klokka 23.02.
  • Riksvei 111 åpnet for trafikk

    Det er nå ryddet opp etter trafikkulykken på Iseveien i Sarpsborg, og veien er åpen for trafikk.