Ny milliardkontrakt til Nexans i Halden

Nexans har fått kontakt på levering til en sjøkabel mellom Norge og Storbritannia. Kontakten har en verdi på 2,9 milliarder kroner. Produksjonen starter i 2019.

Nexans i Halden

Nexans i Halden har fått en kontrakt med en verdi på 2,9 milliarder.

Foto: Sondre Aabø/Nexans

Trude Larstad, Nexans

Kommunikasjonsdirektør Trude Larstad i Nexans Norway.

Foto: Bård Gudim

– Vi er stolte og glade over å få være med på å produsere verdens lengste sjøkabel. Vi skal levere omtrent 500 kilometer med kabel. Alt skal bli utviklet og produsert ved bedriften i Halden, sier kommunikasjonsdirektør Trude Larstad i Nexans Norway.

– Dere fikk en annen, stor kontrakt i februar. Dere har kapasitet til dette?

– Kontrakten om leveringen av kabelen som skal gå til Tyskland vil være fullført når produksjonen av denne kabelen starter om fire år, sier Larstad. Hun legger til at den nye kontrakten betyr svært mye for å sikre fremtiden.

Kobler sammen kraftmarked

NSN Link kobler sammen de nordiske og britiske kraftmarkedene med verdens lengste sjøkabel. Sammenkoblingen av kraftsystemene under Nordsjøen vil gjøre det mulig for Norge og Storbritannia å utveksle opptil 1400 MW energi fra og med 2021.

Det er Statnett SF og National Grid som har tildelt Nexans kontrakten om å levere sjøkabelen på norsk side. Systemet omfatter til sammen 730 km med høyspente sjøkabler. Nexans skal designe, produsere og installere hoveddelen på norsk side.

Norge og Storbritannia planlegger å generere mer kraft fra fornybare kilder for å oppfylle begge lands nasjonale og internasjonale mål for fornybar kraftproduksjon og klimaendringer. NSN-kabelen utvikles i et samarbeid mellom Statnett og Storbritannias National Grid.

Utveksler vindkraft og vannkraft

Når produksjonen av vindkraft i Storbritannia er høy, kan Norge importere kraft til en lavere pris enn i det nordiske markedet og dermed spare vann i landets vannkraftmagasiner. I perioder med lite vind i Storbritannia kan landet importere norsk vannkraft til en lavere pris og samtidig sikre kraftforsyningen.

NSN-kabelen vil gå fra Blyth i Northumberland på nordøstkysten av Storbritannia til Kvilldal i Rogaland på norsk side. Omformerstasjoner på hver side vil koble kabelen til kraftnettet på land.