Norske bilister flinkere til å holde fartsgrensa

Målinger gjennomført av Statens vegvesen gjennom de siste ti årene viser at folk har mer respekt for fartsgrensen nå enn tidligere.

Politiet gjennomfører fartskontroll i Bodø

Utrykningspolitiet er glade for at farten på norske veier har gått ned de siste årene. I 2018 vil de likevel gjennomføre enda flere fartsmålinger enn de har gjort tidligere. Her fra en fartskontroll i Bodø.

Foto: Sigurd Steinum

– Jo høyere fart, jo større fare for ulykker, og jo større konsekvenser får ulykken. Våre nye tall viser en gledelig utvikling. Folk respekterer fartsgrensene mer enn før, og snittfarten har gått ned i alle fartsgrenser, sier Arild Engebretsen i Statens vegvesen til vegnett.no.

Vegvesenet har gjennom flere år målt gjennomsnittsfarten på 50 målepunkter rundt om i landet. Punktene er i satt i områder der fartsgrensen er over 50 kilometer i timen.

Målingene de siste ti årene viser at vi har mer respekt for fartsgrensene enn tidligere.

– 64 prosent av bilførerne overholder fartsgrense 80, noe som er veldig bra. Tall fra de samme tellepunktene i 2006 viser at det da var bare halvparten som holdt fartsgrensa, sier Engebretsen.

For første gang har vegvesenet også gjennomført målinger i 110-sonene. Tallene viser at bilistene faktisk respekterer denne fartsgrensen mer enn 100-sonen.

– Over halvparten kjører for fort når fartsgrensen er 100 km/t. Men når fartsgrensen er 110 km/t er det bare 35 prosent som kjører for fort, sier Engebretsen.

Utviklingen i hastighet de siste 10 årene

Tallene fra Statens vegvesen viser at gjennomsnittshastigheten på norske veier har gått jevnt nedover de siste årene.

Foto: STATENS VEGVESEN

Flere fartskontroller

At hastigheten på norske veier har gått ned, merkes ikke så godt i trafikkbildet, forteller UP-sjef Runar Karlsen. Han er likevel glad for utviklingen.

– Det er en gledelig utvikling, men vi har fremdeles en jobb å gjøre. Det er 80-90.000 fartslovbrudd hvert år, med rundt 5000 førerkortbeslag på grunn av ekstremt høy fart. Det er alt for mange, sier han.

UP-sjef Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen varsler enda flere fartskontroller fra UP det kommende året.

Foto: KJartan Rørslett / NRK

Fra nyttår økte bøtesatsene for å kjøre for fort i trafikken. Nå koster det deg blant annet 10.650 kroner om du blir tatt i 130 kilomter i timen i 90-sonen.

Men enda viktigere er det at UP gjennomfører flere kontroller, og at risikoen for å faktisk bli tatt øker, sier Karlsen.

– Derfor kommer vi til å måle hastigheter mer enn vi gjorde i fjor. Vi skaffer flere måleinstrumenter og flere lasere. Vi kommer rett og slett til å bruke flere timer til å måle fart enn vi har gjort før, sier han.

Tror farten vil gå mer ned

Paal-Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk tror at norske bilister har blitt mer bevisste på konsekvensene av høy fart.

– Det er fint at folk tenker seg om i trafikken og passer på seg selv og alle rundt, sier han.

Mathisen tror samtidig at hastigheten kommer til å gå ytterligere ned de neste fem til ti årene.

– Det vil alltid være noen som har større behov for å ta risiko enn andre. Men vi ser at folk har blitt flinkere på å holde fartsgrensene og ta hensyn til hverandre. Om fem til ti år vil vi nok ha enda færre trafikanter som er villige til å ta risiko.