Norges første fengselsdom for ulovlig bygging i strandsonen

En mann fra Oslo-området er dømt til ubetinga fengsel for å ha bygd ulovlig i strandsonen i Halden kommune.

En Oslomann er dømt til ubetinga fengsel for å ha bygd ulovlig i strandsonen i Halden kommune. Det er, ifølge politiet, første gang det gis fengselstraff for brudd på Plan- og bygningsloven.

Det er, ifølge politiet, første gang det gis fengselsstraff for brudd på Plan- og bygningsloven.

Ville bygge garasje

Det var tilbake i 2009 at saken starter. Oslo-mannen ville bygge en garasje og søkte Halden kommune om dette.

– Han fikk da avslag fra Halden kommune, forklarer politiadvokat Elisabeth Raastad.

Politiadvokat Elisabeth Rastad

Politiadvokat Elisabeth Raastad.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

– Fire år senere igangsatte han likevel sprengning, riving og bygging av en større garasje, fortsetter hun.

Nå er mannen straffet med en dom på 60 dagers fengsel. Halvparten av disse dagene er gjort ubetinget av Halden tingrett.

Første i sitt slag

Det er første gang det gis en så streng straff for ulovlig bygging og riving i strandsonen i Norge. Politiet mener dommen gir et prinsipielt signal om ulovligheter i strandsonen.

I en e-post skriver Oslo-mannens advokat, Tarjei Pedersen, at:

"Min klient har erkjent de faktiske forhold, og beklaget det som har skjedd. Han reagerer på at retten har lagt til grunn et annet faktum og hendelsesforløp enn han har redegjort for. Han opplever straffen som svært streng, men vil av personlige grunner akseptere dommen"

Hva Halden kommune mener om saken kan du se i videoen øverst.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Telenor sliter på Aspedammen

    Telenor innrømmer at de har problemer med å få reparerte bruddet på telefonlinjene til Aspedammen i Halden kommune. Telenor må ha sikkerhetsmannskaper på plass, ettersom arbeidene skal skje ved jernbanelinja. Det er dette som tar tid, ifølge kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

  • Erstatningssak om Hankø-hytter

    Selskapet Hankø Utvikling og staten møtes nå i retten i en erstatningssak. Det er utbyggeren som krever erstatning for at byggeprosjektet med utleiehytter i Hankøsundet ble forsinket som følge av at Fylkesmannen i 2017 nektet igangsettelse, skriver Dagens Næringsliv.