Nølende til nytt Svinesund-senter

Strømstad kommune overrasket over ukjente, norske planer om gigantsenter på svensk Svinesund.

Illustrasjonsfoto grensehandel

Gamle Svinesund handelsområde har havnet i skyggen av Nordy to kilometer lenger syd for grensen. Nordby Shopping Center var et faktum i 2004, og med senere utbygginger har det gamle handelsområdet blitt tappet for kunder.

Foto: Rainer Prang / NRK

Et nytt kjøpesenter på 25 000 kvadratmeter er under planlegging på gamle Svinesund handelsområde - rett over grensen i Sverige.

Senteret kan komme til å koste 350 millioner kroner, og initiativtakerne tror at handelen på gamle Svinesund trolig vil øke fra halvannen til tre milliarder kroner i året på grunn av nybyggingen.

Det er selskapet Aedifico Properties AS, med eiere fra Sarpsborg og Halden, som står bak planene.

Les også:

- Umulig i øyeblikket

Men de norske planene for det gamle handelsområdet på Svinesund kommer overraskende på Strømstad kommune.

Både fra politikere og kommuneadministrasjonens side gis det uttrykk for undring over at planene ikke er presentert for kommunen, skriver avisen Bohuslänningen.

- Dette har jeg aldri hørt snakk om, sier kommunestyrets vise ordfører, Peter Heie til Bohuslänningen.

Heller ikke byarkitekt Elin Solvang kjenner til planene, og understreker at senterplanene for øyeblikket ikke lar seg gjennomføre.

- Vi har en områdeplan, som tilsier at det ikke skal etableres mer handel enn vi allerede har i dette området. Er det noen som ønsker å endre dette, må saken tas opp politisk igjen, sier Solvang.

Tor Erik Lund (t.v) og Henrik Rød

Tor Erik Lund og Henrik Rød, fra henholdsvis Sarpsborg og Halden, vil jobbe tettere opp mot kommunen for å få etablert sitt nye senter på gamle Svinesund.

Foto: Nedre Glomma Avis

- Ikke noe formelt i forhold til kommunen

Allerede er området ryddet for skog, der det nye kjøpesenteret er planlagt bygd, men det er først nylig at Strømstad kommune har fått vite om saken, i følge byarkitekt Solvang.

- Vi har ikke sendt over noe formelt til Strømstad kommune. Vi ser for oss en planpresentasjon etter hvert med flere alternativer, sier Henrik Rød, som er en av eierne i Aedifico Properties til nrk.no.

Selskapet har eid 6 000 kvadratmeter på Svinesund over flere år. Planene for satsing på Svinesund er fire ganger større i areale.

- Vi har søkt og fått tillatelse til å rydde og hugge på arealene. Vi har igangsatt en prosess med reguleringsplan. Vår arkitekt jobber med dette, sier Rød.

Les også:

- Markedet i utvikling

Dersom satsingen blir som investorene håper på vil total omsetning på det gamle Svinesund-området komme opp mot Nordby Shopping Center, som i år regner med 3,7 milliarder kroner i omsetning.

En enorm dagligvareforretning skal være lokomotivet i det nye kjøpesenteret på gamle Svinesund handelsområde, supplert av mange nisjebutikker.

Henrik Rød tror det er fullt mulig å skape større omsetning ved Svineund.

- Markedet utvikles og fortsetter å vokse, og det er plass til alle. Da er det naturlig å satse der det finns tomtearealer, og på Svinesund finnes dette, sier Rød til Bohuslänningen.