Ni måneders fengsel for sykkeltyv

I juli slo han en 15 år gammel gutt flere ganger i ansiktet for å true til seg en sykkel og penger.

Nå må den 33 år gamle gjerningsmannen sone ni måneder i fengsel.

Slo og tok kvelertak på gutten

Retten mener det er bevist at det var 33-åringen som slo til den 15 år gamle syklisten slik at gutten skadet to fortenner i overkjeven.

Selv om forsøk på ran av en sykkel ikke er av de mest alvrolige forhold, er omstendighetene rundt disse forbrytelsene i tiltalen slik at det må reageres strengt mot mannen.

Dommen fra Fredrikstad tingrett

Mannen er også dømt for flere tilfeller av innbrudd og vold, og ved et tilfelle skal han ha vært voldelig mot en mann og en kvinne, som han også er dømt for å ha brutt seg inn hos.

«33-åringen tok kvelertak på 15-åringen og slo ham flere ganger i ansiktet med knyttet hånd for å true til seg sykkelen og penger fra gutten», ifølge dommen.

Gjerningsmannen er også dømt for veskenapping og flere tilfeller av bruk av narkotika, men det er angrepet på 15-åringen som gjorde at Fredrikstad tingrett mente han måtte dømmes strengt.

Men mannen er også dømt for en rekke andre tilfeller av tyverier og brudd på legemiddelloven, samt for å ha båret kniv.

Retten la særlig vekt på volden mot 15-åringen

Tingretten fant ni måneders ubetinget fengsel å være en passende straff.

«Det legges særlig vekt på volden mot 15-åringen. Selv om forsøk på ran av en sykkel ikke er av de mest alvorlige forhold, er omstendighetene rundt disse forbrytelsene i tiltalen slik at det må reageres strengt mot mannen», skriver Fredrikstad tingrett i dommen.

«Det dreier seg her om overgrep mot en 15-åring som i skolens sommerferie var på ferie hos en slektning, og var ute og spiste pizza sammen med jevnaldrende venner. Han ble uten foranledning angrepet av tiltalte da han forsøkte å hindre at denne tok fetterens sykkel som fornærmede hadde lånt.»

«Av allmenpreventive grunner må det reageres strengt mot dette», skriver tingretten.

Mannen får trukket fra 78 dager fra fengselsstraffen, som han allerede har sonet i varetektsfengsel.