Nedgang i arbeidsledigheten

De siste 4 månedene har ledigheten gått ned med 2 prosent. Det er nå 3,2 prosent ledighet i Østfold. I landet er ledigheten på 2,9 prosent i juni. Allikevel er Østfold blant de 7 fylkene med høyest ledighet i landet.
- Østfold har over lenger tid hatt en nedgang i ledigheten, og spesielt gledelig er det at antall unge ledige under 30 år er færre enn for ett år siden, sier fylkesdirektør i NAV Østfold Arne Hæhre.