NRK Meny
Normal

Mulig å betale ut støyplagede flyplassnaboer

Kommunalsjefen i Rygge mener det bør være overkommelig å betale ut beboerne som i årevis har klaget på støy fra Moss lufthavn Rygge.

Flymotor

BOR UNDER MOTORSTØYEN: Kommuneoverlegen har slått fast at tre eiendommer ved rullebanen har helseskadelige mengder av støy, og har pålagt RSL å iverksette støytiltak. Men lufthavnas driftsselskap har klaget vedtaket til fylkesmannen.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

Beboerne har takket nei til et tilbud fra en utbygger. Det er uenighet om hvordan verdien av eiendommene skal beregnes, noe som foreløpig hindrer en løsning på konflikten, forteller kommunalsjef Gorm Gullberg.

Helsefarlig å bo

I mai slo kommuneoverlegen fast at tre boliger ved enden av rullebanen ikke er egnet som bosted på grunn av støynivået. Driftsselskapet på Moss Lufthavn Rygge, RSL, har klaget kommuneoverlegens vedtak om støytiltak inn til Fylkesmannen. MLR har fått utsatt frist til å gjennomføre tiltakene til 1. oktober.

Administrerende direktør Pål Tandberg i RSL mener konsekvensen er at antall flybevegelser må reduseres, noe som kan true hele driftsgrunnlaget for lufthavnen.

Det kan få store konsekvenser for Rygge Sivile Lufthavn om selskapet må redusere støyen for tre naboeiendommer, sier flyplassledelsen. Vedtaket fra kommuneoverlegen i Rygge kommune om støytiltak, er klaget inn for fylkesmannen.

– I ytterste konsekvens kan det bety en nedlegging, sier Pål Tandberg.

– Vi driver vår virksomhet innenfor en konsesjon, etter det gjeldende regelverket, så vi har ingen plikt til å kjøpe disse boligene, sier Pål Tandberg til NRK Østfold.

– Vi er kjent med at en utbygger har tilbudt boligeierne en pris betydelig over takst. Det har vi avslått, og vi stiller oss sterkt undrende til hva motivet er, fortsetter Tandberg.

Krangler om pris

En av beboerne, Jan Brogård, bekrefter at de har fått et tilbud. Han ønsker ikke å stille til intervju, men sa i går til Moss Avis at de forlanger en sum som gjør at vi får kjøpt tilsvarende hjem et annet sted.

Får flyet rett over hodet.

Jan Brogård har selv dokumentert støynivået i på tomtene i innflyvningsområdet til Moss lufthavn Rygge.

– Det er en ulik tilnærming i forståelsen av hvordan man skal verdsette den ene boligeiendommen som er ubebodd, bekrefter kommunalsjef Gorm Gullberg i Rygge.

Men slik kommunen oppfatter saken skal det være mulig å finne en løsning for å betale ut beboerne på de tre tomtene.

– Det ligger en kostnad her, men den er overkommelig slik kommunen ser det, sier Gullberg.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Sesongen over for Halden

    Haslum går til semifinalen i NM-sluttspillet i håndball etter å ha slått Halden 34-29 i den siste kvartfinalekampen. Dermed er sesongen over for Halden.