Mange uten vann i Rakkestad

Alle husstander i Tjernes/Østbygda i Rakkestad har vært uten vann siden langfredag formiddag. Årsaken skal være tomt vannmagasin på grunn av en lekkasje i et vannrør. Rakkestad kommune jobber med å søke etter lekkasjen. Det er uklart når vannet vil være tilbake. I mellomtiden har kommunen plassert ut IBC-container med drikkevann til de som er berørt.