- Korrupsjon kan man aldri være nøye nok med

Det må ikke være tvil om at vi er objektive når vi vurderer våre milliardinnkjøp, mener sykehusets direktør Just Ebbesen om byggingen på Kalnes.

Just Ebbesen

Arbeidet med å instruere medarbeiderne om korrupsjonsreglene startet allerede da sykehuset ble vedtatt bygget for fem år siden, sier direktør Just Ebbesen.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Vi har handlet varer og utstyr for noen hundre millioner nå, og handler jo også varer og utstyr for nesten en milliard i året, fortsetter sykehusdirektøren.

Med et budsjett på nesten seks milliarder kroner, så er sykehusets medarbeidere pålagt strenge handlingsregler for hvordan de kan og ikke kan ha kontakt med mulige leverandører.

Startet tidlig

Da det ble klart at sykehuset skulle bygges startet arbeidet med å informere de ansatte om hva som gjelder, i kontakt med potensielle og valgte forretningspartnere.

I tillegg til handlingsreglene for de ansatte er Østfoldsykehuset også innmeldt i Transparency International, som jobber med korrupsjonsforebygging.

For sykehusdirektøren handler arbeidet mot korrupsjon om mer enn å si nei til kundelunsjer og penger under bordet. Det dreier seg også om ryddighet overfor mulige samarbeidspartnere.

Nytt sykehus på Kalnes

Prosjektet for det nye Østfoldsykehuset på Kalnes kjøper varer og tjenester for tett opp mot en milliard kroner i året.

Foto: Arkitektgruppen nytt østfoldsykehus

– Det er alltid slik at når det dreier seg om kjøp av utstyr til 20–30 millioner, og noen i prosessen har hatt en nær forbindelse med en leverandør på en eller annen måte, så vil det alltid hefte en usikkerhet til om den personen var tilstrekkelig objektiv da anbudet ble vurdert.

– Hvis vi skal kjøpe en maskin, så skal alle tenkelige leverandører ha akkurat den samme informasjonen om hva vi tenker å bruke den til, og de skal få den samtidig.

– Dette kan man aldri være nøye nok med, sier Ebbesen.