Må betale saksomkostninger

Den suspenderte byggesakslederen i Halden kommune trakk to søksmål, men må betale saksomkostninger.

Asbjørn Montelius

TRAKK SAK - MÅ BETALE SAKSOMKOSTNINGER. Asbjørn Montelius trakk i begynnelsen av november i år to av sakene han hadde anlagt. Nå er den ene av motpartene tilkjent saksomkostninger.

Foto: Joakim S. Enger

I april i år ble det kjent at Asbjørn Montelius hadde saksøkt rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen, kommuneadvokat Veronica Aam og Halden kommune ved ordfører Thor Edquist.

Montelius mener han har blitt utsatt for «dypt ærekrenkende uttalelser» i samtaler med kommunens administrative ledere, noe som benektes fra kommunens side.

Sakene skal opp i Fredrikstad tingrett i februar neste år.

I begynnelsen av november i år ble det imidlertid klart at de to private søksmålene mot Veronica Aam og Eivind Hansen var trukket.

Les mer:

- Helt logisk

Montelius hadde anlagt to søksmål mot kommunejurist Veronica Aam og tidligere konstituert rådmann Eivind Hanssen.

Det var en privat straffesak, og en sivil sak vedrørende erstatning knyttet til dem begge.

Kjennelsen, som nå foreligger fra Fredrikstad tingrett i forhold til Veronica Aam, gjelder i den sivile saken, og omhandler krav om erstatning, hvor Montelius ønsket stansing av saken inntil den private straffesaken er avsluttet.

Dette fikk han ikke retten med på, men retten tar ikke stilling til sakskostnader bare for dette spørsmålet alene, men vil ta stilling til saksomkostningsspørsmålet når saken får sin avslutning etter hvert.

Veronica Aam har fått tilkjent sakskostnader med 57 750,- kroner.

- Når vi trekker søksmålet, så har hun krav på å få sine saksomkostninger dekket. Det er bare logisk, sier advokat Helge Skaaraas, som representerer Asbjørn Montelius.

Les også:

Eivind Hansen

IKKE DEKKET. Saksomkostninger for Eivind Hansen er i motsetning til Veronica Aam ikke dekket.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Ingenting til Hansen

Eivind Hansen, som er i samme situasjon som Veronica Aam i forhold til at Montelius har trukket det sivile søksmålet mot ham, har så langt ikke fått dekket sine saksomkostninger.

Etter det NRK er kjent med er det rettet en henvendelse til Fredrikstad tingrett, der det er pekt på at Hansen ikke er tilkjent saksomkostninger, og det er pekt på tidsfrister i sakens anledning.

NRK har ikke fått kontakt med Evind Hansen eller hans advokat Bjørn Bråthen.

Les også:

Opprettholder straffesak mot rådmann

Asbjørn Montelius reiste rettssakene mot de tre ansatte og kommunen, fordi han mener å ha blitt urettmessig anklaget for korrupsjon.

Han ønsket rettens hjelp til å få renvasket seg for anklagene.

Straffesaken innebærer at Montelius krever at påstandene om at han var korrupt skal erklæres døde og maktesløse.

Mortifikasjonssaken er trukket mot Veronica Aam og Eivind Hansen, men opprettholdes i forhold til rådmann Haabeth Grindaker.

Les også:

Fredrikstad tingrett

MØTES I FEBRUAR. Det som nå står igjen av søksmål, foruten straffesaken mot rådmannen, er tre sivile saker om erstatning mot Haabeth Grindaker, Hansen og Aam, samt erstatningssak mot Halden kommune.

Foto: Arkiv / NRK

Møtes i Fredrikstad tingrett

Den 7. oktober møttes partene i Fredrikstad tingrett, og det ble da besluttet at saken skal opp for retten i februar 2014.

På det forberedende rettsmøtet 7. oktober ble det fra de saksøktes side reist spørsmål ved hvorfor det er tatt ut to saker, i stedet for en sak.

Tingrettsdommer Inge Tonholm ga i møtet ekteparet Asbjørn og Elisabeth Montelius to ukers frist til å vurdere om de kan trekke den sivile saken, og i stedet ta erstatningskravet inn i straffesaken.

Det som nå står igjen, foruten straffesaken mot rådmannen, er tre sivile saker om erstatning mot Haabeth Grindaker, Hansen og Aam, samt erstatningssak mot Halden kommune.

Les også:

Gransket og suspendert

I slutten av oktober ble en rapport fra granskningen av Asbjørn Montelius presentert for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon.

Rapporten av peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

I bakkant av rapporten ble Montelius suspendert med øyeblikkelig virkning fra sin stilling i kommunen.

- Vi har fått en granskingsrapport og anbefalinger fra Hjort AS som vi vurderer, og utover det ønsker jeg ikke å si noe mer enn at dette nå er en personalsak, sa Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.

Asbjørn Montelius sier via sin fagforening NITO, at han ikke godtar å bli suspendert.

Les hele graskingsrapporten her

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Utsetter kampen i Mysen

    I kveld skulle Mysen/HIL spilt om opprykk til 5. divisjon. Nå er kampen utsatt til torsdag kveld, melder Smaalenenes Avis. Grunnen er at den knivdrepte Mysen-mannen har vært en del av fotballklubben i oppveksten og har mange nære kamerater på laget.

  • Ikke dyrere for grunneier

    Det er usikkert hvor mye det vil koste å gjøre videre undersøkelser av vikingskipet i Jellhaugen. Riksantikvaren har allerede inngått avtale med bonden som eier åkeren om erstatning for at han ikke får dyrket der neste år.