Løsning for Smartclub-bygget?

Smartclub-bygget i Råde er trukket fra markedet og er reservert et par måneder til en mulig kjøper. Det sier Kjell Karlsen i Østlandske Næringsmegling.

Hvorvidt det skal drives butikk eller annen næring i bygget kan han ikke si noe om. Det skal være enighet rundt salget, men det er forbehold ved tomten som må sjekkes ut før salgspapirene skrives under.