NRK Meny
Normal

Leger skal ut på pasientens jobb

Leger kan nå bli sendt ut på jobben til pasienten etter tolv uker i sykmelding.

Legekontor
Foto: NRK

Ordningen der leger kan bli utkalt på møte på arbeidsplassen til pasienter, startet 1. mars.

Hensikten er at legen skal forstå pasientens jobbsituasjon bedre.

Unngå sykmeldinger

- Målet er å unngå en del av langtidssykmeldingene, sier leder for NAV arbeidslivssenteret i Østfold, Per Ivar Clementsen.

Han mener det lett kan bli for sykdomsorientert når pasienten sitter i samtale med legen på legens kontor.

- Vi håper ordningen der legen er i møte med pasient hos arbeidsgiver skal fokusere på funksjon og aktivitet framfor sykdom sier Clementsen.

Antall sykmeldinger her i landet gikk opp mot slutten av 2006 sammenlignet med året før.

- Skeptisk

Legene er imidlertid ikke like hissige på å bruke dyrebar tid på å reise på møter på jobben til pasientene.

- Det vil fort ta mellom to og fire timer, og fortrenge mellom ti og femten andre pasienter den dagen, sier leder for legeforeningen i Østfold, Finn Nilsson.

Legene er ikke i mot at det skapes møter i regi av arbeidsgiver, men så helst at det skjedde på legekontoret.

- Poenget er vel ikke hvor møtet foregår, sier Nilsson.

Per Ivar Clementsen i NAV mener imidlertid legene kan spare både egen tid og lange sykmeldinger på å prioritere en tur til pasientens arbeidsplass.

- Ender møtet med at det blir aktivitet i stedet for sykmelding, er mye spart, og legen gjør det han er utdannet til - å gjøre folk friske.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: