Lærer å forebygge radikalisering

Sarpsborg kommune har fått 1, 6 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tone Faale, SLT koordinator som jobber forebyggende med rus og kriminalitet i Sarpsborg, forteller at barnehagepersonell og lærere skal få opplæring i hvordan temaer som rasisme, fremmedhat og trakassering av minoriteter kan tas opp i undervisningen.

Tone Faale
Foto: Sebastian Nordli/NRK