Konfliktrådet med færre saker

Konfliktrådet i Follo og Østfold får færre saker. Tallene for første halvår av 2016 viser en nedgang på 22 prosent sammenlignet med fjoråret. Leder for Konfliktrådet i Follo og Østfold, Ethel Fjellbakk Wright, mener nedgangen i oversendte straffesaker er bekymringsverdig, og tror årsaken er sammenslåingen av Østfold, Follo og Romerike til ett politidistrikt.