Kirketjener dømt for 24. gang

Mannen var på innbruddsraid i flere Østfold-kommuner. Nå har han fått sin 24. dom.

Østfoldingen har jobbet som kirketjener i litt over fire måneder, men ifølge dommen skal han ikke ha utført noen av innbruddene mens han sto i stillingen.

Han er dømt for til sammen sju innbrudd. Felles for alle raidene er at han var ute etter gull, sølv, våpen og elektroniske artikler som TV, PC og stereoanlegg.

LES OGSÅ:

Retten ville ikke fengsle

Aktors påstand var på 30 dager i fengsel i tillegg til 180 timers samfunnsstraff. Aktør nedla også påstand om erstatning på nesten en halv million kroner til flere forsikringsselskap.

Mannen la kortene på bordet i tingretten og hans forsvarer ba om at hans klient ble ansett på mildeste måte i retten.

Siden mannen har en brokete fortid ønsket ikke retten å dømme mannen til fengsel. Det ble begrunnet med at de ikke ville han skulle treffe gamle kompiser som fortsatt er i et rusmiljø.

LES OGSÅ:

Dømt til samfunnsstraff

Mannen, som sier han har vært rusfri i fire til fem år og er under rehabilitering, ble derfor dømt til 270 timer samfunnsstraff.

Han ble også dømt til å betale erstatning til både forsikringsselskap og privatpersoner.

Grunnet hans svake økonomi avsto retten å ilegge ham sakskostnadsansvsr overfor staten.