NRK Meny
Normal

Kan få trøbbel med Kredittilsynet

Halden kommunale pensjonskasse skal betale rundt 11,2 millioner kroner for Folkets Hus i Halden. Men selv om huset er kjøpt til langt under takst kan det komme innsigelser.

Folkets hus Halden

I 2006 ble Folkets hus taksert til 19 millioner kroner. Bygningen ligger i det såkalte 'Rådhuskvartalet' i Halden sentrum. Folkets hus er det eneste bygget i kvartalet som ikke er eid av Halden kommunale pensjonskasse.

Foto: Rainer Prang / NRK

- I vårt vedtak har vi  tatt en hel del forbehold, sier Tom Magnussen, leder for Halden kommunale pensjonskasse, til NRK.

Styret har både tatt forbehold om innsigelser fra Kredittilsynet i forhold til regler for pensjonskasser, det er tatt et forbehold rundt leieavtalen til Halden kommune og i forhold til kommunens planer.

- Grunnen til at jeg verken kan bekrefte eller avkrefte prisen pensjonskassen kjøper Folkets hus for er at det teoretisk sett ikke blir noe av, sier Magnussen.

Han mener derfor det ville være uheldig for den andre parten i kjøpeavtalen, Folkets Hus Halden AL, om kontraktssummen ble kjent.

Sletter all gjeld

Folkets hus Halden

Det var uro blant politikerne i Halden kommune rundt at kommunen kunne komme til å kjøpe gjeldstyngede Folkets hus i 2007. Nå har den kommunale pensjonskassens besluttet å kjøpe huset, dog med en del forbehold.

Foto: Rainer Prang / NRK

Etter det NRK kjenner til skal Halden kommunale pensjonskasse  betale rundt 11,2 millioner kroner for Folkets Hus i Halden.

Folkets Hus er nedgjeldet og vil stenge dørene den 1. april i år.

Med kjøpesummen fra pensjonskassen slettes gjeld på rundt ni millioner kroner til Folkets hus landsforbund (ca. 8,7 mill.), en håndfull lokale fagforeninger og Halden Arbeiderparti (ca. 1,5 mill) og Halden Arbeiderblad (ca 1 mill).

I fjor besluttet styret enstemmig at de ville selge Folkets Hus, men i stedet for å annonsere huset til salgs på det åpne markedet har det pågått forhandlinger med Halden kommune og nå med Halden kommunale pensjonskasse.

I fjor gikk diskusjonen høyt i Halden om det var riktig av Halden kommune å kjøpe Folkets hus. Flere politiske partier ga uttrykk for at dette dreide seg om en ren redningsaksjon for partifeller , i og med at Halden Arbeiderparti har et eierskap til huset.

Kjøpsplanene gikk i vasken i 2007, men i år har Halden kommune bedt pensjonskassen om å vurdere å kjøpe huset på rundt 1 200 kvadratmeter midt i sentrum.

Pensjonskassen styre vedtok med 3 mot 2 stemmer i forrige uke å kjøpe huset.

God pris, men kan få trøbbel

Folkets hus, Halden

Folkets hus har vært en solid LO-bastion fra 1960, da huset ble innviet. Opprinnelig var det 19 foreninger som startet opp sammen i huset, men manglende oppslutning fra foreningene og en svært dyr ombyggingssak fra 90-tallet har gjort at huset er nedgjeldet og dørene lukkes 1. april i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

I 2006 ble Folkets hus taksert til 19 millioner kroner.

Men selv om huset er kjøpt til langt under takst kan det komme innsigelser, og derfor avventer leder i pensjonskassen nå  Kredittilsynets respons.

Eiendom utgjør 18,5 prosent av pensjonskassens samlede aktiva, og det dreier seg om eiendommer som har relativt foreldet takst, hvilket vil si at de er mer verd enn det de på papiret ser ut å være pr. dags dato.

Utfordringen Halden kommunale pensjonskasse står overfor ligger i kapitalforvaltningsforskirftens §3 - 4.

Der heter det at en eiendom eller sammenhengende bygningsmasse ikke skal utgjøre mer enn 7 prosent av pensjonskassens kundeportefølje. Hele "Rådhuskvartalet" sett under ett er et for stort eiendomsvolum i forhold til forskriften, og det må søkes om dispensasjon.

- Den nye forskriften trådte i kraft fra 1. januar i år. Fristen for pensjonskassene til å innordne seg var 1. mars i år. Vi har allerede sendt dispensasjonssøknad til Kredittilsynet innen fristen, sier Magnussen til NRK.

Langt over grensen

Pensjonskassen i Halden lever allerede med en dispensasjon fra Kredittilsynet.

Det som først og fremst taler imot en innvilgelse av dispensasjonssøknaden som nå fremmes er at Halden kommunale pensjonskasse grovt har overtrådt forskriftene i § 3, punkt 4.

Med en omtaksering av eiendommene til dagens priser og påplusset Folkets hus i eiendomsporteføljen vil situasjonen forverres ytterligere.

Det som taler for Kredittilsynets godkjenning er at eiendommene i porteføljen gir god avkastning, har sikre leietakere og er strategisk riktige for leietaker.

Halden kommune skal innen utgangen av 2009 ha etablert seg i lokaler  i det såkalte "Rådhuskvartalet" i Halden med NAV Trygd og NAV Arbeidsmarked, under ett tak.

Fra før av ligger rådhuset, brannstasjonen, musikkskolen og Aladdin kino i kvartalet. Alt sammen eid av Halden kommunale pensjonskasse. Bygningen Folkets hus er den eneste bygningen i kvartalet eid av en annen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 18:50

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 18:50.
  • Bruker sirene for å finne skadet

    Politiet har fått melding om en mann som har skadet seg i skogen i Hobøl. Mannen skal befinne seg i nærheten av fylkesvei 120, og politiet bruker sirena på politibilen for å lokalisere ham. Røde Kors er tilkalt for å hente ham ut.