Jubler over støtte til miljøforskning

Institutt for Energiteknikk får millioner fra Forskningsrådet til å forske på miljøvennlig energi.

Informasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr. i IFE.

IFE får penger til å hjelpe norsk solcelleindustri, og til å finne ut hvordan utslipp fra trafikk i byområder kan reduseres eller fjernes, sier en svært fornøyd kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr.

Foto: IFE

Forskningsrådet har gitt penger til åtte sentre som skal videreføre eller starte opp nye prosjekter. Disse såkalte FME'ene - forskningssentre for miljøvennlig energi - får mellom 15 og 25 millioner kroner i året i åtte år framover.

Institutt for Energiteknikk får offentlig støtte til to forskningsprosjekter. Ett av dem har allerede vært operativt, og dreier seg om å bidra til vekst og utvikling av norsk solcelleindustri.

Det nye prosjektet skal utvikle metoder for å fjerne utslipp fra transport i fremtidens byområder.

– Det siste er kanskje noe av det viktigste Norge kan gjøre for å redusere utslipp i henhold til Paris-avtalen, sier IFEs kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr.

I hovedsak dreier dette seg om aktivitet som skjer på IFEs anlegg på Kjeller, men det vil involvere også Halden, sier Wikstrøm.

– Vi må se på hvordan dette skal organiseres, men dette er positivt for IFE både på Kjeller og i Halden.