NRK Meny
Normal

Irritert på fylkesmannen

Halden Arbeiderparti mener uttalelser fra fylkesmannen om tidligere års økonomiske forhold er uheldige.

Per Kristian Dahl

KAN VISE TIL REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD. - Jeg finner det noe forunderlig at den kommer nå, og at den ikke kom i de årene det gjaldt, sier Per Kristian Dahl som viser til regnskapsmessig overskudd i kommunen for årene 2007-2010.

Foto: Camilla Næss / NRK

I forbindelse med Halden kommunes årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 heter det i en kommentar i et brev fra Fylkesmannen i Østfold, at kommunen har hatt et uforsvarlig høyt driftsnivå fra 2007.

Denne uttalelsen liker Halden Arbeiderparti dårlig, og partiet mener uttalelsen er unyansert.

Les brevet:

– Lite glade for uttalelsene

Det er i et seks sider langt brev fra Fylkesmannen i Østfold knyttet til årsbudsjett 2015 og økonomiplan, at kommentaren om tidligere års økonomiske forhold kom:

"Regnskapsresultatene viser at nivået på drifta sett i forhold til driftsinntektene har vært på et uforsvarlig høyt nivå hele perioden fra 2007."

– Vi er lite glade for at Fylkesmannen har kalt det som skjedde tidligere for en uansvarlig økonomisk politikk når man samtidig ser hva midlene har gått til, sier Halden Arbeiderpartis gruppeleder Per Kristian Dahl.

Arbeiderpartiet har i debatter vist til stor aktivitet i kommunen, der det er bygget skoler og tilrettelagt for infrastruktur, og slår fast at det er regnskapsmessig overskudd for mange år bakover i tid.

– Den uttalelsen får stå for Fylkesmannens regning. Jeg finner det noe forunderlig at den kommer nå, og at den ikke kom i de årene det gjaldt. Tror dessverre at Fylkesmannen baserer seg for mye på de uttalelser som kommer fra den nåværende administrative og politiske ledelsen i kommunen, sier han.

Les også:

- Vil ikke delta i partipolitisk debatt

Anne Enger

KUNNE IKKE GRIPE INN I HALDEN TIDLIGERE. - Fylkesmannens kontroll med kommunenes økonomi er delegert oss fra KMD, og er ved regelendring i 2001 kun knyttet til kommuner i økonomisk ubalanse. Det er kommuner der underskudd ett år ikke kan dekkes inn i det neste. Dette er bakgrunnen for at Halden først høsten 2012 ble innmeldt i ROBEK, sier Anne Enger.

Foto: Haakon Dirk Blaauw / NRK

I kommunestyret den 12. februar i år redegjorde rådmannen i Halden kommune for foreløpig årsregnskap for 2014, som viser tre millioner i overskudd.

– Vurderinger i brevet er basert på regnskapstall og politiske vedtak. Som fylkesmann har jeg siste året fulgt situasjonen og den politiske debatten i Halden bl.a. ved å være tilhører under bystyremøter. Det har vært nyttig og viktig. Min rolle er ikke å delta i den partipolitiske debatten, sier fylkesmann Anne Enger til NRK og føyer til

– Nå har jeg gitt uttrykk for at man må kunne glede seg over at skuta er snudd, samtidig som mye hardt arbeid gjenstår. Jeg har også sagt at de som står midt oppe i krevende omstilling fortjener honnør. Tiden var inne for litt oppmuntring og optimisme. Vel fortjent honnør!, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.