Ingen Vestby-pasienter til Kalnes fra nyttår

En arbeidsgruppe anbefaler at Sykehuset Østfold venter med å overta pasienter fra Vestby kommune. Et råd som veier tungt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst HF.

Sykehuset Østfold, Kalnes
Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Høsten 2012 vedtok Vestby kommune å prøve å få byttet ut Akershus universitetssykehus med Østfold Sykehus Kalnes, så snart det nye østfoldsykehuset var i drift. Omtrent et år senere fant en arbeidsgruppe ut at dette kunne la seg gjøre.

Bare ikke med det første.

Nå har en ny arbeidsgruppe lagt fram en ny rapport. Den skulle undersøke om 1. januar 2017 er en realistisk dato for at Sykehuset Østfold tar over ansvaret fra Vestbys pasienter fra Akershus. Det er det ikke, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

– Innen somatisk øyeblikkelig hjelp har Sykehuset Østfold HF hatt utfordringer med beleggsituasjonen, og innen disse områdene vurderes forutsetningene for overtakelse fra 1. januar 2017 som ikke oppfylt. Den samlede vurderingen er at overtakelse fra 1. januar 2017 ikke kan anbefales.

fra arbeidsgruppens konklusjon

– Arbeidsgruppen mener det er for tidlig å overføre ansvaret for Vestby kommune til Sykehuset Østfold allerede fra 1. januar 2017. De anbefaler at det gjøres en ny vurdering ved utgangen av dette året.

– Det er alltid krevende å ta et nytt sykehus i bruk, fortsetter Lofthus. Kalnes har hatt utfordringer med høyt belegg i oppstartsfasen. Blant annet er det gjort mye spennende med sykehusets nye driftskonsept, men dette må få gå seg til. Det har også noe å si hvordan man får samarbeidet med kommunene til å fungere når det gjelder utskrivingen av pasienter.

– Når kan det da komme på plass?

– Det blir for tidlig for meg å si noe om det nå.

– Et råd jeg vil lytte til

Gruppens anbefaling bør veie tungt, mener Lofthus.

Det er et råd jeg vil lytte til. Så er det styret i Helse Sør-Øst som tar stilling til dette i sitt styremøte 16. juni.

Cathrine Lofthus

– Det er viktig for meg at vi lærer av tidligere erfaringer, og finner det rette tidspunktet. At vi gjør dette på en trygg og god måte for pasientene, sier administrerende direktør

Foto: Oslo universitetssykehus

Vestby-pasientene betyr en økning i aktiviteten på Kalnes tilsvarende 19 såkalte døgnsengeplasser. Men det handler også om kapasitetene på mottaksfunksjoner, laboratorier og så videre.

- På en måte utgjør ikke dette så mye, med mindre man har en situasjon med høyt belegg fra før.

– Noen har sagt at Kalnes allerede er for lite. Hva hvis det skal vise seg at det faktisk er slik?

– Vi har kontinuerlig fokus på kapasiteten i regionen vår, og jobber hele tiden med tiltak for å sikre den tilstrekkelig. Jeg føler meg trygg på at vi skal klare å ivareta ansvaret for befolkningen, sier Lofthus.