Her er Arbeidstilsynets skrekkbilder

Bygningsarbeidere risikerer livet ved å jobbe i høyden uten god nok sikring.

Arbeidstilsynet gjennomførte over 3500 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen i 2010.

Grove brudd på sikkerhetsforskriftene er noe av det inspektørene stadig avdekker på sine besøk.

Livsfarlig

Feil eller manglende bruk av stillas og annen sikring er en gjenganger, ifølge rådgiver Aamir Shahzad-Landsverk.

Han sitter på en rekke skrekkbilder fra byggeplasser i Østfold og Akershus. (Se bildene øverst i artikkelen).

Shahzad-Landsverk forteller at det fort kan oppstå livsfarlige situasjoner, hvis ikke reglene følges.

– Forskriften er klinkende klar. Stillaset skal være satt opp slik at det hindrer fall fra taket og ned på bakken. Men dessverre er det ikke alle som gjør dette riktig, sier han til NRK.no.

LES OGSÅ:

Stanset arbeidet

Torsdag stanset Arbeidstilsynet arbeidet på en byggeplass i Askim i Østfold. NRKs fotograf var på plassen tidligere denne uka og filmet arbeiderne, som arbeidet uten godkjente stillaser.

På filmen ser man tydelig at en av arbeiderne mister balansen et ørlite sekund, og er nær ved å falle ned fra taket.

Se TV-reportasjen:

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Video Grove brudd på sikkerhetsforskriftene

Shahzad-Landsverk forteller at Arbeidstilsynet dro på uanmeldt inspeksjon etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdene.

– Arbeidet ble stanset umiddelbart. Det var mangel på stillaser, kollektiv sikring og personlig verneutstyr. Det var også generell uorden på plassen. De har fått lov til å rydde opp der, men får ikke jobbe i høyden før sikkerheten er god nok, forteller han.

Det er firmaet Luxury Houses som har ansvaret for sikkerheten på byggeplassen i Askim. De sier til NRK.no at de trodde alt var i orden, men at de nå skal sette inn strakstiltak for å bedre sikkerheten til de ansatte.

Bedre etter finanskrisa

Men, det har blitt færre skrekkhistorier de siste åra.

Tilsynet mener forklaringen er at mange useriøse bedrifter forsvant under finanskrisen og at det ikke lenger er like mye nyinnvandring av arbeidsfolk.

– De som kommer til Norge for å jobbe nå, har ofte vært her tidligere. Da kjenner de kravene og reglene, noe som er med på å bedre situasjonen, sier Shahzad-Landsverk.

Ni personer døde i arbeidsulykker i bygg- og anleggsbransjen i fjor, mot 11 i 2009, viser Arbeidstilsynets årsrapport for 2010.

Arbeidstilsynet startet i fjor et nytt prosjekt rettet mot de offentlige byggherremiljøene i Norge med sikte på å følge opp byggherrens ansvar etter byggherreforskriften.