Håper at ESA stopper flypassasjeravgiften

Daglig leder ved Rygge Sivile Lufthavn, Pål Tandberg, sier han hadde håpet at flypassasjeravgiften var tatt ut av revidert nasjonalbudsjett. Nå håper han at overvåkingsorganet ESA setter foten ned.

Administrerende direktør Pål Tandberg, Rygge sivile lufthavn

Daglig leder ved Rygge Sivile Lufthavn, Pål Tandberg, står fast ved at flypassasjeravgift er ulovlig.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Jeg hadde en drøm om at den var tatt ut av revidert nasjonalbudsjett, slik at man hadde funnet andre løsninger. Men når den først ligger inne, er det ikke noe nytt i det. Den er vedtatt utsatt til 1. juni. Det er fordi den skal behandles i ESA. Det er der vårt håp ligger, at den blir kjent ugyldig. At det da er statsstøtte og at den da ikke kan innføres, sier han.

Regjeringen planlegger å innføre flypassasjeravgift fra 1. juni 2016. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag. Det kan bety slutten for Moss Lufthavn Rygge.

Tandberg sier at de er helt klare i sin sak når det gjelder avgiften.

– Vi mener det er ulovlig statsstøtte, en del av de premissene som ligger i flysetepassasjeravgiftene. Så vi håper at det blir vedkjent at den er ulovlig, og da kan ikke Norge innføre den, sier han.

Skuffet ordfører

Ordfører i Rygge, Inger Lise Skartlien, er dypt skuffet over avgjørelsen.

Inger Lise Skartlien

Ordfører i Rygge, Inger Lise Skartlien, er svært skuffet over det som kom frem i revidert nasjonalbudsjett.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Det var egentlig ikke uventet, men utrolig skuffende. Jeg hadde håpet og sett for meg at dette var siste mulighet for at stortingsflertallet kunne gjøre noe med denne flyseteavgiften. Nå blir det åpenbart ikke sånn. Da får vi se om Ryanair står ved sin beslutning om å flytte basen fra Rygge, sier hun.

– Det er snakk om at over 500 personer kan miste arbeidsplassen, hva betyr det for Rygge?

– Det er vanskelig å si. Vi har hele tiden sagt at motoren i næringsutviklingen i Mosse-regionen og i Østfold skal være Moss Lufthavn Rygge. Så det vil nok få noen konsekvenser for både optimismen rundt dette med næringsutvikling, og ikke minst at mange vil bli arbeidsledige.

ESA skal nå sjekke lovligheten av selve avgiften.

Håper på ordning

Skartlien sier at de nå vil ta noen politiske møter med eierne av flyplassen.

– Vi kan oppfordre de til å se om de kan finne noen andre aktører. Det er noe de har jobbet med kontinuerlig. Men nå er det mer makt bakt trusslene fra Ryanair nå som flypassasjeravgift blir innført.

– Det blir spennende tider fremover. Jeg håper at alle gode krefter går sammen og finner en løsning som ender med at vi ikke mister tusen arbeidsplasser i Mosse-regionen, sier hun.

– Ikke bare i Rygge, men i mange kommuner i Østfold. Og i tid hvor arbeidsledigheten stiger, så er jo ikke det noen god greie, sier hun.

Skuffet over Høyre og FrP

Leder av næringskommiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), reagerer også på avgjørelsen.

– Jeg er både overrasket og skuffet og at Høyre og FrP velger å innføre flyseteavgiften, at de ikke har lyttet til de tydelige signalene som har kommet, blant annet fra Østfold og Rygge. De har ikke sett at dette faktisk handler om arbeidsplasser i ei tid hvor ledigheten i Norge stiger, sier han.

– Hvorfor tror du at regjeringen like vel velger å innføre det?

– Jeg tror det handler om at de trenger pengene slik at budsjettet går opp. Det er jo klart at dette ikke er en miljøavgift. Stortinget har gitt regjeringen en mulighet til å komme seg ut av dette, men det har de altså ikke våget. De trosser heftige protester og innfører avgiften, noe som er sterkt beklagelig, sier han.