Hopp til innhold

Gatelys skal hjelpe mot ulvefrykt

Rømskog vil ha bedre gatebelysning for å gjøre folk mindre redde for å gå ut, av frykt for ulv.

Ulv! Ulv!

Innbyggerne i Rømskog frykter ulven. Nå vil de ha gatebelysning for å føle seg tryggere.

Kommunen har nå søkt om 400.000 kroner i støtte fra fylkesmannen i Østfold til forskjellige tiltak mot ulvefrykten.

Trygg skolevei

En ulveflokk på ti dyr har i vinter holdt til nær bygda, og dette har gjort mange redde.

– Lysene skal få folk til å føle seg tryggere. Her er det mange småbarnsforeldre og skolebarn. Vi håper det skal få en trygg og sikker skolevei, sier ordfører i Rømskog, Kari Pettersen.

– Dette vil koster mye penger, så vi får sikkert ikke nok til å belyse alle strekninger vi ønsker. Men det er snakk om under en kilometer, legger hun til.

Rømskog har også søkt om midler til å dekke informasjonsmateriell til befolkningen om det å leve nær ulven.

(Saken fotsetter under bildet.)

Kari Pettersen (KrF)

Ordfører i Rømskog, Kari Pettersen gatelys vil gjøre innbyggerne tryggere.

Foto: Tomas Berger/NRK

– Negativ trivselsfaktor

Pettersen sier at det var kommuneoverlegen i Rømskog som foreslo å bedre gatebelysningen. Hans poeng var blant annet at når folk ikke våger å gå ut på tur av frykt for ulv, går det utover det forebyggende folkehelsearbeidet.

Han så tegn på at folk som burde trimme av helsegrunner, holdt seg hjemme i stedet. I tillegg pekte han på at det å leve med frykt i hverdagen i seg selv er et folkehelseproblem.

– Rovdyrfrykt, spesielt for ulv er et reelt fenomen i vår befolkning. Frykt i selg selv er en negativ trivselsfaktor, sier ordfører Pettersen.

– Ikke direkte farlig

Formann i Viltnemda i Rømskog, John Sigmund Moen forteller at ulven har vært nær og inne i bygda flere ganger i løpet av vinteren.

– Det er ikke eksempler i nyere tid på at ulven er direkte farlig. Så lenge det er mat nok i skogen tror jeg ikke det er noe farlig. Men det er klart at de er interessert i både sauer og husdyr som er i bygda. Derfor trekker den nær bygda, sier han.

Moen skjønner godt at innbyggerne er redde for ulven.

– Jeg ser at enkeltpersoner velger bort turen i skog og mark som de tidligere har gjort. Det er som kommunelegen sier, at ulven går ut over rekreasjon i skog og mark.

Han ønsker nå gatelys velkommen.

– Jeg ser på det som det beste tiltaket, for vi må regne med å ha ulv her i vår tid.

I Rømskog er frykten for ulv så stor at folk ikke tør å gå alene i skogen. I kveld behandler kommunen sin høringsuttalelse til forvaltningsplanen for store rovdyr, der de blant annet peker på negativ helseeffekt av at folk frykter skog og mark.

Innbyggerne i Rømskog er redde for ulven.