Normal

Går rett i strupen på Strålevernet

Statens Strålevern bagatelliserer at det har ligget strengt hemmelig informasjon om Halden-reaktoren åpent på nettet i et halvår, sier IFE's informasjonsdirektør.

Informasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr. i IFE.

- Informasjonen gjør det mulig for de som ønsker det, å skape problemer for arbeidet vårt, sier informasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm i Institutt for Energiteknikk.

Foto: IFE

– For oss kan det virke om strålevernet bagatelliserer saken. For oss er dette svært alvorlig. Vi mener dette er et brudd på Atomenergiloven, og dette skaper store utfordringer for arbeidet med våre beredskapsplaner.

– Når man da mener at dette bare er en glipp, så reagerer vi.

Kommunikasjonssjef Anne Marit Skjold i Statens strålevern medgir at informasjonen feilaktig ble lagt på internett, men sier at det her ikke er snakk om noen lovbrudd.

Hun understreker også at det er Statens strålevern, og ikke Institutt for Energiteknikk, som avgjør hva som skal holdes tilbake fra offentligheten.

Forklaringen hennes får Wikstrøm nærmest til å fnyse.

Omfattende data

– Her har fortrolig informasjon ligget ute nesten et halvt års tid, med svært konfidensielle opplysninger. Det gjelder oversikt over vår beredskapslogg med passord, telefonnumre til alle aktuelle personer i IFEs beredskapsorganisasjon, med mer.

Informasjonen ble fjernet umiddelbart fra nettet, etter at IFE gjorde Strålevernet oppmerksomme på at det lå der. Men ett av problemene er at IFE ikke rakk å sjekke alt før det ble fjernet – nå må de ikke bare ta høyde for hva som lå ute, men det som kan ha ligget ute også.

For oss kan det virke om strålevernet bagatelliserer saken. For oss er dette svært alvorlig.

Viktor A. Wikstrøm, informasjonsdirektør IFE

– Vi må jo ha et møte nå med Strålevernet, for å få en avklaring av hvordan de håndterer konfidensiell informasjon. Vi er jo helt avhengig av at det som er strengt fortrolig forblir strengt fortrolig.

– Hva kan denne informasjonen brukes til?

– Det kan man jo tenke seg selv. Når all info om hvordan vi jobber med beredskapsplaner, logger, passord og strategier og så videre, så sier det seg selv at det kan bli vanskelig for oss å jobbe videre med beredskapsplanene våre slik de nå er.

– Det er fort mulig for dem som ønsker å 'gjøre noe' å skape problemer for arbeidet vårt.

Må endevende organisasjonen

Fra januar lå hele IFEs beredskapsorganisering og planer ute på nett. En del av den informasjonen er riktignok offentlig, men mye av det er strengt fortrolig, og ligger som vedlegg til beredskapsplanene. De lå fullt åpne, forteller Wikstrøm.

– Vi har allerede vært nødt til å iverksette enkelte tiltak. Så må vi jobbe videre for å se hva vi er nødt til å endre på, men at det blir betydelige endringer i organisasjon og planer er det ingen tvil om.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: