Frykter norske bilister ikke takler dansk veikonsept

I et testprosjekt skal bilene få mindre plass i veibanen for å rydde plass til syklistene.

To minus en-vei

NYTT: Bilene må innstille seg på å møte andre bilister i midtfeltet med det nye konseptet som skal testes ut.

Foto: VEJDIREKTORATET

– Jeg er litt engstelig for at norske bilister ikke har like god sykkelkultur som de danske bilistene har, sier lederen i Syklistenes Landsforening i Fredrikstad, Jan Henrik Lund.

Tirsdag fortalte NRK om et dansk konsept som nå skal testes ut i Norge. «To minus en-vei» innebærer at antall kjørefelt for bilene reduseres fra to til én for å gi bedre plass til syklistene.

Bilene, som i dette systemet ledes til midten av veien, må dermed svinge ut av bilveien og over på sykkelfeltet hver gang de møter en annen bil.

Slik forklarer danske veimyndigheter konseptet:

– Det er et risikomoment. Men så vidt jeg har skjønt, så har det fungert bra i Danmark. Der markedsføres det som et trafikksikkerhetstiltak, sier Lund.

Skeptiske til sikkerheten

Jan Henrik Lund

Lokallagsleder Jan Henrik Lund i Syklistenes Landsforening er engstelig for at norske bilister ikke vil være forsiktige nok.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Østfold skal være pilotfylke i Norge, og Statens vegvesen undersøker nå hvilke veier som egner seg best for å teste dette. Eksakt når de første to minus en-veiene åpner, er fortsatt uklart.

En rapport fra det danske vegvesenet tyder på at disse veitypene har fungert godt i Danmark, men konseptet har også møtt kritikk.

Det har vært flere medieoppslag om bilister som sliter med å forstå hvordan de skal forholde seg til helt nye skilt og et nytt kjøremønster.

Derfor så danske veimyndigheter seg nødt til å sette i gang en informasjonskampanje for å fortelle bilistene hvordan de skulle oppføre seg.

Også lokallagslederen for NAF i Øvre Østfold, Tom Wiktorin, er spent på om norske bilister forstår dette.

– Jeg er litt skeptisk til trafikksikkerheten. Det er viktig at bilene ikke kjører for fort. Hvis bilisten legger seg ut til siden når de møter en annen bilist, så kan det ligge en syklist ved siden av. Jeg er litt skeptisk til den delen, sier Wiktorin.

Håper på liten fart

Både NAF og Syklistenes Landsforening understreker at de er positive til at dette skal testes ut, og at tiltak som tilrettelegger bedre for syklister er en forutsetning for å få flere til å velge sykkel.

– Men det er viktig at dette gjøres på veier med lite biltrafikk, sier Lund.

Wiktorin i NAF advarer mot å teste dette på strekninger med hastigheter helt opp til 70 kilometer i timen, slik forslaget lyder.

– Jeg tror spennet 30 til 70 kilometer i timen er høyt. Kanskje bør det være 30 til 50 kilometer i timen i stedet. Det må også gjøres på oversiktlige områder, ikke på steder med mye bakketopper slik det er mange steder i Norge, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: