Førerløse busser vil gå tregt

Førerløse busser vil bruke lengre tid enn vanlige biler på strekningen mellom jernbanestasjonene og busstasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg. Bussene vil kunne holde mellom 15–20 km/t. Konsulentselskapet Applayd Autonomy har på oppdrag av de to kommune og fylkeskommunen laget et forslag til trase for selvkjørende busser mellom tog og busstasjonene.

Selvgående buss i Vestfold
Foto: John-André Samuelsen / NRK