Flyttestress kan gå ut over pasienter

Sykehusansatte har mindre kontroll og er mindre tilfredse i jobben under flytte-innspurten.

Sykehuset Østfold, avdeling Fredrikstad

Flyttingen fra det gamle sykehuset i Fredrikstad skal skje samtidig som pasientene behandles der som før. De ansatte merker presset, og liker det ikke, viser en fersk medarbeiderundersøkelse.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

En fersk medarbeiderundersøkelse viser at de ansatte er mindre tilfredse i hverdagen. Og det økende presset foran flyttingen til Kalnes kan påvirke pasientbehandlingen. Det tror leder av brukerutvalget for pasienter og pårørende, Mona Larsen.

– Har man en negativ hverdag på jobben tror jeg det kan virke inn på pasientbehandlingen, sier Larsen.

– Det er nok noe slitasje nå, det har vært mye omstillinger og nye arbeidsformer. Ingen lar seg vel ikke påvirke av noe sånt.

Mye nytt, og alt det gamle

Før det nye sykehuset på Kalnes åpner må de ansatte ikke bare holde trykket oppe i den vanlige jobben på det gamle sykehuset i Fredrikstad, de må også lære alt det nye som flyttingen til Kalnes fører med seg.

Nå er flere enn før misfornøyd med den faglige utviklingen, den medvirkningen de på jobben, og den jobben lederne deres utfører. De ansattes inntrykk av hvor trygge pasientene er synker også. Sykehusdirektør Just Ebbesen tror forklaringen er den kritiske fasen de er inne i.

Kritisk fase

– Det er klart at mange ledere har jobbet mye med forberedelsene til det nye sykehuset. Det kan godt hende at vi nå har vært i en fase der det har vært litt mer krevende å «se» medarbeiderne så mye som de ellers ville gjort.

- Kan dette gå ut over pasientsikkerheten?

– Det syns jeg er vanskelig å kommentere direkte, svarer Ebbesen. Det er helt klart viktig at de ansatte føler de har en arbeidsplass der det er bra å være. Vi er på terskelen til å realisere det vi har vært med på å utvikle, og nå skal alle høste fruktene av det.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Miljøsvindlere på Svinesund

    Stadig flere tungbilsjåfører manipulerer rensingen av eksosen fra sine kjøretøy. Bare forrige uke stoppet vegvesenet på Svinesund 20 sjåfører med en boks i bilen som overstyrer varslinger og kutter rensingen av eksosen. Fagleder i Statens vegvesen på Svinesund Øyvind Grotterød sier sjåførene overstyrer målerne i kjøretøyet for å slippe å bytte dyre deler.