Flere unge vil bli malere

For første gang på mange år blir det opprettet en egen klasse i malerfaget eller linje for overflateteknikk i Østfold. Det er bransjen selv som skal ha ros for at flere ungdommer nå har søkt, sier Bjørn Magnus Johansen i Opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune. Behovet for malere er stort, og for å øke interessen rundt faget ble blant annet en kjendismaler invitert til en yrkesmesse for tiendeklassinger i vinter. Til høsten opprettes altså en egen linje på Greåker videregående skole i Sarpsborg.