NRK Meny
Normal

Har fått «ja» til lakseoppdrett på Øra

Fiskeridirektoratet har gitt Fredrikstad Seafoods tilsagn om forskningstillatelse til matfiskoppdrett av laks i et landbasert anlegg på Øra.

Denofa-anlegget på Øra, Fredrikstad

SATSER HER: Erik Heim har fått med seg forleverandøren Denofa i området hvor det nå skal satses stort på oppdrett av laks på land.

Foto: Eeg, Jon / SCANPIX

– Nå er vi fornøyd, men foreløpig nøyer jeg meg med å si det. Jeg har nylig fått vite det, og trenger noen timer på å fordøye det, sier Erik Heim, daglig leder i Fredrikstad Seafoods, til Fredriksstad Blad.

Selskapet søkte om forskningstillatelse til matfiskoppdrett av laks i landbasert anlegg for en periode på 10 år.

Fiskeridirektoratet fant derimot ikke at det var sannsynliggjort et behov over en periode på 10 år, og de har derfor besluttet å gi selskapet tilsagn om to akvakulturtillatelser,- hver av dem avgrenset til en stående biomasse på 600 tonn for en periode på fem år.

«Direktoratet ser at det vil være behov for å gjøre forsøk med laksefisk i lukkede enheter på land blant annet innen vannkvalitet, fôring og fiskehelse. Fiskeridirektoratet anser at den forskningen som Fredrikstad Seafoods AS beskriver vil kunne bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode», står det i tilsagnet.

Tillatelsene kan forlenges dersom det finnes forskningsmessige behov for dette.

Steril oppdrettslaks

LAKS: Med brakkvann fra Glomma håper Fredrikstad Seafoods å drive oppdrett av laks på land.

Foto: Kåre Storsæter

Flere særvilkår

Forsøkstillatelsen er gitt under bestemte forutsetninger. Blant annet kan forsøksbiomassen kun anvendes til forskning og forsøk som omhandler uttesting av landbasert matfiskoppdrett av laks i brakkvann i resirkuleringsanlegg.

Fiskeridirektoratet understreker samtidig at tillatelsen ikke kan benyttes til produksjon av laksefisk i flytende anlegg på sjølokaliteter.

Tillatelsene kan heller ikke benyttes før det er inngått forpliktende avtaler mellom Fredrikstad Seafoods AS, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

De to sistnevnte skal stå for planlegging, gjennomføring og evaluering av alle forsøk som skal utføres i tillatelsen

Det er Østfold fylkeskommune som har myndighet til å utstede tillatelsen, under forutsetning av at det foreligger nødvendig lokalitetsklarering. Tilsagnet kan ikke tas i bruk før denne tillatelsen foreligger.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Vil ha nei til utbygging

    Fortidsminneforeningen mener politikerne i Fredrikstad må si nei til å bygge ut en verneverdig villa ved biblioteket i byen. En utbygger ber om å tillatelse til å bygge om herskapshuset på Cicignon til åtte leiligheter og bygge et tilbygg i bakgården med fem leiligheter. Leder i fortidsminneforeningen i Østfold, Jens Bakke mener et ja til utbygging på sikt kan føre til en forringelse av områdets nasjonale verdi.