Færre trafikkulykker i Østfold

Philip Bain i Trygg Trafikk tror politiets fokus på fart, rus og bilbelte bidrar til den positive utviklingen.

MC-fører døde etter kollisjon

Tre motorsyklister har blitt drept i trafikken i Østfold den siste uken. Likevel går antallet ulykker totalt ned.

Foto: Sebastian Nordli

I følge statistisk sentralbyrå var det 233 trafikkulykker i Østfold første halvår i år, det er 12 færre sammenlignet med samme periode i fjor.

Også færre skadde

Philip H. Bain, distriktsleder, Trygg Trafikk Østfold

Philip H. Bain, distriktsleder, Trygg Trafikk Østfold.

– Jeg tror synlig politi på veiene sørger for at antallet ulykker går ned. Det at man også nå fokuserer på riktig avstand til bilene foran tror jeg kan ha effekt. Det er noe vi har stor tro på i Trygg Trafikk, sier Philip Bain til NRK.no.

Også antallet skadde på veiene her i Østfold har sunket i forhold til i fjor.

– Bilbelte er viktig

Bain i Trygg Trafikk tror spesielt fokus på bilbelte har vært med på å redusere antallet.

– Det at antallet skadde personer i samme antall biler også går ned sammenlignet med fjoråret tror vi i tillegg til mer synlig politi på veiene, i stor grad kommer av økt bilbeltebruk. Både Statens vegvesen og politiet har hatt bilbeltekontroller, og det er jo et enkelt redskap i kampen for å få ned disse tallene.