Boligprisveksten fortsetter

Prisveksten på boliger her i landet vil fortsette fram til 2018.

Lislebyveien i Fredrikstad

ØKER: Veksten på boliger fortsetter og nå frykter man boligbobler.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

– Det er fare for at storbyene rammes av boligbobler, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse.

Boligprisveksten fortsetter selv om den kommer til å dempe seg noe framover, viser prognosen som legges fram torsdag.

Store regionale forskjeller

På landsbasis vil prisene stige med 16 prosent fram til 2016, men det vil være store regionale forskjeller.

– I Oslo, Bergen og Tromsø har vi en ganske sterk boligprisvekst inne, særlig sett i forhold til resten av landet. Det har sammenheng med at boligbyggingen har avtatt mens innvandringen ikke har avtatt. I Oslo ser vi samtidig at innenlandsk utflytting nå er snudd til innflytting. Det øker presset på prisene, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv.

Forrige uke kunne NRK melde at veksten i boligprisene skaper store økonomiske forskjeller mellom bygd og by. Det er tre ganger høyere pris-stigning i byen. Siden 2004 har en 150 kvadratmeter enebolig i Oslo steget med over tre millioner, mot en million i Telemark.

Stiger og stiger

Boligprisene i Norge er høyere enn noensinne.

Tall fra januar viser at boligprisene steg med nesten tre prosent og ligger 8,5 prosent høyere enn for et år siden. Det viser eiendomsmeglerbransjens egen statistikk.

Han trekker fram lav rente, lav arbeidsledighet, inntektsvekst og befolkningsvekst som viktige drivkrefter for boligprisene. Samtidig er det tegn til at det bygger seg opp en boble i markedet – noe som vil si at prisene stiger mer enn det som kan forklares av slike fundamentale årsaker.

– Vi reiser for første gang i vår prognosehistorie spørsmålet om det er i ferd med å utvikle seg en boligboble, spesielt i enkelte regionale pressområder. Vår modell klarer ikke å forklare den sterke boligprisveksten vi nå ser, sier Bjørnstad.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Dårlig kontroll med utbetalinger

    For fjerde gang siden i sommer tar kontrollutvalget på Hvaler opp mangelfull kontroll med regninger fra ett og samme firma. Både i år og i 2016 har Østfold kommunerevisjon avdekket mangler i fakturaer fra dette firmaet til Hvaler kommune. Hvalerrådmann Dag Willien Eriksen sier de prøver å ha en god fakturaoppfølging.

  •  – Viken bedre enn Østfold

    Viken fylke blir bedre for Indre Østfold enn det Østfold har vært. Det mener flere ordførere NRK har snakket med. Blant dem som ser fram til å komme ut av Østfold og inn i Viken, er Askimordfører Thor Hals fra Høyre. Fra å være en utkant i Østfold, får Askim en mer sentral plassering i Viken, sier Hals.

    Thor Hals
    Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK