Deler en halv million medlemmer inn i røde, gule og grønne

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg vil at fargene skal erstatte ord som «kirkefremmede», «kulturkristne» og «personlig kristen».

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme.

RYDDER OPP: Biskop Atle Sommerfeldt mener fargekodene er en nøytral måte å få oversikt over medlemmene i Borg bispedømme.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

I en ny undersøkelse har Borg bispedømme delt inn sine 473.000 medlemmer etter farger. Målet er å gå vekk fra gamle betegnelser som «kirkefremmede» og «kulturkristne».

– Alle døpte er medlemmer av kirka på lik linje, men de erfarer og bruker kirka på veldig ulike måter. Det å dele dem inn i farger som kan si noe om hvor de står, sier biskop Atle Sommerfeldt.

Fargesystemet ble først omtalt av Vårt Land.

Dette betyr fargene:

  • GRØNT: Aktive brukere som går ofte i kirken og tror på Gud (98.865 medlemmer). Deltar fast på gudstjenester og legger vekt på forkynnelsen.
  • GULT: Sporadiske deltakere som går sjelden i kirken, men bruker den i glede og sorg (275.443 medlemmer). Oppgir ofte at kirkerommet og musikken betyr mye for dem når de er i kirka.
  • RØDT: «Støttemedlemmer» som så å si aldri går i kirka, og er avvisende til kristen tro (117.063 medlemmer). Halvparten av dem vil døpe barna sine og de fleste mener det er viktig at kommunen vedlikeholder kirka.

– Kan ikke dette oppfattes som en verdivurdering av medlemmene?

– Jo, jeg har sett at noen har ment det. Men jeg mener at fargekodene er mer nøytrale enn mange av ordene vi har brukt før, sier Sommerfeldt.

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme.

Borg bispedømme treffer mest grønne medlemmer med menighetsblad og annonser i lokalavisa. Nå vurderer de sosiale medier for å nå de gule og røde medlemmene.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

Bedre på sosiale medier

Kommunikasjonsrådgiver Karianne Hjørnevik Nes understreker at fargeinndelingen handler om å forstå hvordan man skal kommunisere med de ulike medlemmene.

– Det er ikke sånn at vi ser på medlemmer i den røde gruppa som mindre interessante. Alle medlemmer er like viktige, sier hun.

Nes sier at undersøkelsen viser at Den norske kirke har god kontakt med medlemmene i den grønne gruppa via lokalavis og menighetsblad.

– Men vi må bli bedre på sosiale medier for å kommunisere med gule og røde medlemmer, sier hun.

Inspirasjonen til fargeinndelingen er hentet fra Svenska Kyrkan, og ifølge Nes vurderer flere norske bispedømmer å gjøre det samme som Borg.

Overrasket over antall gudløse

Selv om «støttemedlemmene» utgjør nær en fjerdedel av medlemmene i Borg, svarer kun 10,7 prosent at de er sikre på at Gud ikke finnes. Det overrasket biskopen.

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme.

Borg bispedømme feirer 50 år i år. – Et jubileum handler også om å se framover, sier biskop Atle Sommerfeldt.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Jeg ble overrasket over at tallet var så lavt. Det har vært påstander om at halvparten av medlemmene i Den norske kirke ikke tror på Gud. Da er det oppmuntrende å se disse tallene, sier Sommerfeldt.

Undersøkelsen er gjort de to siste ukene i 2018. 1.000 personer har deltatt.

Borg bispedømme feirer 50 år i år, og omfatter hele Østfold og store deler av Akershus, og har 473.000 medlemmer.