Beslagla 80 krepseteiner

På tokt i to dager.

Beslag krepseteiner

Rundt 80 krepseteiner og noen krabbeteiner er blitt beslaglagt.

Foto: Kystvakten

Kystvaktskipet «Nornen» har i vært ute i fjorden og fisket opp ulovlige krepseteiner.

Mannskapet om bord har fisket opp hele 80 slike teiner i løpet av to dager.

Det er områdene utenfor Hvalerlandet og Singlefjorden som blitt kontrollert, forteller kapteinløytnant Walter Ahlgren til NRK.

– Mye av dette er umerket eller veldig dårlig merket, noe som tyder på at det er snakk om fritidsfiskere, sier han.

Ahlgren forteller at bruken av ulovlige sjøkrepsteiner har økt de to siste årene, og at det ser ut til å ha blitt populært blant fritidsfiskere.

– De som har en skjult agenda merker ikke teinene i det hele tatt, og da blir de beslaglagt. De skal være tydelig merket med navn, telefonnummer og adresse.