NRK Meny
Normal

Haldenser klager på kommunen og fylkesmannen

En grunneier i Halden ber Sivilombudsmannen om hjelp mot Halden kommune og Fylkesmannen i Østfold. Har holdt på i årevis for å få bygge.

Kommunal Rapport om Halden kommune

Grunneier Roger Johansen har bedt Sivilombudsmannen granske både Halden kommune og Fylkesmannen i Østfold i forhold til byggesakene på hans eiendom i Mørvika i Halden.

Foto: Faksimile Kommunal Rapport

Utbyggingssakene i Mørvika i Halden kommune har pågått i flere år.

Grunneier Roger Johansen har brukt seks år på en reguleringssak av et hytteområde og fortsatt er ikke saken avklart.

I tillegg har han hatt vansker med å få bygge en garasje på eiendommen sin.

Roger Johansen er fortvilet i forhold til både Halden kommunes håndtering av sakene, og også hvordan Fylkesmannen i Østfold har involvert seg, heter det i dokumenter Sivilombudsmannen har mottatt fra Johansen.

Les også:

Bruker feil regler

Roger Johansen skriver blant annet i sitt brev til Sivilombudsmannen den 1. desember i 2010:

"Jeg hadde trodd at vi kanskje kunne få til en ordentlig behandling i sette-fylke, så mye rart som har skjedd. Det må være viktigere enn noensinne at Sivilombudsmannen ser på denne saken, siden jeg ikke har andre steder igjen å henvende meg."

Johansen skriver også:

"Det viser seg nå også at kommunens planfaglige ledelse tror at hytteområdet ligger i et grøntområde i kommuneplanen, og ikke i et byggeområde - som er tilfellet.

Dette viser hvilket nivå saksbehandlingen ligger på, og hva jeg har å slite med."

Johansen ønsker ikke å kommentere saken overfor nrk.no på nåværende tidspunkt, og viser til dokumentene som er sendt Sivilombudsmannen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Plan revidert 15 ganger

Roger Johansens bestefar startet på hyttefeltet før siste verdenskrig , men tyskerne beslagla området på Mørvika og bygde et stort festningsanlegg på Mørvikodden, og det norske forsvaret har hatt aktivitet der helt fram til 1994.

Det Johansen har ønsket er å foreta en fortetting av et eksisterende hyttefelt, utlagt som byggeområde i kommuneplanens arealdel.

Planen for Mørvika-utbyggingen har vært omstridt fordi den involverer hyttebygging i strandsonen, i et område som er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanen - men som ikke er regulert.

Den opprinnelige planen fra Roger Johansen lød på 78 hytter. Nå er antallet nede i 33 og andre tiltak i planen er også tatt bort.

Planene er nå revidert 15 ganger siden 2005.

Omfattende krav

Klagen til Sivilombudsmannen omhandler saksbehandling både i Halden kommune og hos Fylkesmannen i Østfold (Miljøvernavdelingen).

Etter pålegg fra kommunen har Johansen innhentet landskapsanalyse og trafikkanalyse fra profesjonelle konsulenter.

Han har også blitt pålagt et saksbehandlingsgebyr fra Halden kommune på nærmere 400 000 kroner, men i og med at kommunen selv somlet med saksbehandlingsfristen har ikke kommunen krav på et gebyr i den størrelsen.

Etter Halden kommunes egne regler har kommunen egentlig en frist på 12 uker fra planforslaget er mottatt til vedtak om offentlig ettersyn er fattet.

Overskrides saksbehandlingsfristen, skal gebyret ifølge plan- og bygningsloven, reduseres med 10 prosent hver uke i ti uker.

Som en kasteball mellom etater

Det har vært forsøkt avholdt avklaringsmøter med Fylkesmannen for å få løst saken ved en konkretisering av innsigelsen fra Fylkesmannen, som kom på våren 2009, fremgår det av dokumenter sendt Sivilombudsmannen.

Via sin arkitekt (Halden Arkitektkontor) henvendte Roger Johansen seg til Fylkesmannen for et avklaringsmøte, siden Halden kommune ikke foretok seg noe for å bringe saken videre etter det offentlige ettersyn, etter Johansens oppfatning.

Fylkesmannen ønsket ikke et slikt møte uten kommunal deltagelse, og underveis har Johansen følt seg som en kasteball mellom de to offentlige instansene, fremgår det av klagen til Sivilombudsmannen.

Det ser heller ikke ut til at Roger Johansen, som er direkte part i saken, får være tilstede når Halden kommune og Fylkesmannen i Østfold skal snakke sammen om Mørvika-saken.

Har fått frist til 21. januar

Halden kommunes kommunalsjef Åsmund Bråtekas bekrefter i en epost til nrk.no at han skal svare Sivilombudsmannen innen fristen, som er satt til den 21. januar i år.

Bråtekas vil for øvrig ikke gi noen kommentarer til nrk.no i sakens anledning.

Til Sivilombudsmannen skriver Bråtekas blant annet:

"Deler av den dekning som Kommunal Rapport har gitt saken (Kommunal Rapport nr.37, 25. november 2010) ligger vedlagt i Johansens klage til SOM, som er datert 25.08.10.

Jeg er tilfreds med at det nå har oppstått en formell mulighet til å nyansere Kommunal Rapports fremstilling".

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To anmeldt for promillekjøring

    En kvinne ble anmeldt for promillekjøring i Vestbygda i Onsøy i Fredrikstad lørdag kveld. Blåseprøven viste 1,2 i promille, og kvinnens førerkort ble dermed beslaglagt. Ved 3-tiden natt til søndag ble en mann i 40-årene tatt for promillekjøring på Kråkerøyveien i Fredrikstad. Det ble tatt blodprøve, og mannens førerkort ble tatt i beslag, opplyser politiet på Twitter.

  • Berusede menn fikk marsjordre

    Mange berusede menn oppførte seg så dårlig i Østfoldbyene natt til søndag at de ble bortvist fra sentrum av politiet. I Fredrikstad fikk sju menn beskjed om å fjerne seg fra sentrum, mens én ble bortvist fra et utested. I Halden ble to menn bortvist fra sentrum. Det samme gjaldt en mann i Moss. Også i Rakkestad fikk to berusede menn beskjed om å fjerne seg fra sentrum etter en krangel på et utested.