Hopp til innhold

Over 20 kvinner har fått donorsæd de ikke skulle ha fått

Donoren de fikk var ikke godkjent. Nå får ikke Catharina og samboeren lov å få biologiske søsken til barnet sitt.

Bilde av Catharina sammen med sønnen.

KRITISK: Catharina Elise Aas er frustrert over det som har skjedd.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

– Vi spurte spesifikt om det var mulig å få biologiske søsken allerede på den første timen, sier Catharina Elise Aas.

Det har hele tiden vært viktig for Aas og samboeren å få biologiske søsken til sitt barn. Før de oppsøkte en fertilitetsklinikk for å bli gravide forsikret de seg om at det var noe de kunne få.

– Klinikken ga oss ingen beskjed om at donoren ikke kunne brukes igjen.

Hvis paret skal få biologiske søsken er de avhengig av å bruke samme donor flere ganger.

Aas ble gravid på første forsøk med inseminering av sæd fra en donor.

– Vi visste ingenting om donoren i det hele tatt.

Men det var ikke før de skulle planlegge graviditet nummer to de fikk den nedslående beskjeden.

– Donoren vi hadde fått var ikke godkjent som donor i Norge.

Det skulle vise seg at klinikk Hausken manglet personnummer på donoren de hadde gitt til paret.

Catharina smiler og leker med sønnen i stuen sin.

Det blir mange kosestunder sammen med sønnen.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Rammer over 20 kvinner

Helsedirektoratet stiller krav til personnummer på dem som donerer sæd til norske kvinner. Det er for å sikre at barna skal kunne spore opp identiteten til donorene.

Istedenfor å fylle inn personnummer i Helsedirektoratets register skrev klinikk Hausken tallet 0.

– Det har blitt skrevet fødselsdato etterfulgt av «00000», sier lege Arne Schwennicke ved Hausken klinikken.

I 2019 overtok Helsedirektoratet ansvaret for donorregisteret og innførte elektronisk registrering av donor. Det var da feilen hos klinikk Hausken oppstod.

Vi har gjort en feil med registrering. Så det er vi som virksomhet som ikke har registrert korrekt, sier Schwennicke.

I 2005 fikk alle barn som er født med hjelp av donor rett til å finne ut av sitt biologiske opphav.

Når de fyller 15 år skal alle barn som er født på denne måten kunne spore opp donoren sin. De som er født før 2021 har rett til å spore opp donor ved fylte 18 år.

Bilde av Catharina sammen med sønnen.

Catharina og samboeren fikk sitt første barn i fjor.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Derfor stiller Helsedirektoratet en rekke krav til informasjon om donorene.

Dette er kravene til opplysningene om donor fra utenlandsk eggbank/sædbank:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Personnummer
  • Navn på utenlandsk eggbank/sædbank
  • En egen kode til sædbanken i utlandet (DIS-delen av SEC-koden)
  • Bekreftelse på at donor har samtykket

Klinikk Hausken mangler personnummer på donoren de har gitt til paret fra Sarpsborg.

Til NRK forteller klinikken at det samme gjelder over 20 andre kvinner. Dette rammer også kvinner som har embryo på frys.

Feilregistreringen av donorene som ble gitt til kvinnene ble ikke oppdaget før det hadde gått to år.

Tips meg

Har du opplevd lignende utfordringer? Eller har du tips om saker om egg-og sæddonasjon? 

All informasjon blir behandlet konfidensielt.

Mener det burde gjøres unntak

Helsedirektoratet vil ikke tillate klinikk Hausken å bruke donoren som paret fra Sarpsborg har fått på nytt.

– Vi kan ikke uten videre gi unntak fra kravene i loven om at informasjon om donors identitet skal registreres, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet Anne Forus.

For Aas og samboeren betyr det at de ikke kan få biologiske søsken til sitt barn i Norge.

Det mener Klinikk Hausken er for strengt. Nå som feilen har skjedd, mener de Helsedirektoratet burde gjøre noen unntak.

– Man må også tenke på hvor viktig det kan være for enkelte familier å ha barn som er helsøsken og forholde seg til en sædgiver og ikke flere, mener Schwennicke.

Helsedirektoratet frykter at ikke alle barn vil få det de har krav på, dersom de tillater klinikken å fortsette å bruke donorsæden.

– Når vi får ufullstendige opplysninger om donors identitet vil vi ikke kunne oppfylle barnets rettighet. Det er det som er vårt hovedanliggende her, sier Forus.

Catharina og sønnen holder hender.

Catharina og samboeren ønsker seg et barn til. Nå får de ikke lov til å bruke samme donor i Norge.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Klinikken hevder det skal være mulig å spore opp donorene, selv om de ikke har personnummer.

Det er ikke alle land i Europa som har personnummer på samme måte som vi har i Norge. Likevel holder Helsedirektoratet fast ved at det er noe klinikken skal registrere.

Det kan være lettere sagt enn gjort.

– Jeg har vært i kontakt med de sentrale sædregistrene i Tyskland og i England. Tyskland kan ikke gi informasjon om donorer til andre enn de tyske klinikkene og barn som er blitt til i Tyskland, sier Schwennicke.

I England har de ikke personnummer som vi har i Norge.

Les også Finner ikke barnebøker om skeive familier - Tale lagde sin egen bok for barna

Mor leser en barnebok for datteren.

«Sikkerhetsmekanismer» var ikke nok

Helsedirektoratet sier de har sikkerhetsmekanismer i systemene som skal sørge for at klinikkene legger inn korrekt informasjon om donorene.

Likevel har klinikk Hausken klart å registrere donorer i Helsedirektoratets systemer uten personnummer.

Vårt utgangspunkt er at klinikkene kjenner til de rutinene og de kravene som vi stiller. Og at de registrerer opplysninger i henhold til de rutinene, sier Forus.

– Det er vanskelig nok fra før

Jeg er irritert og frustrert. Det er vanskelig nok fra før, sier Aas.

Hun synes det er vanskelig å forstå at dette kan ha skjedd. Hun mener også hun har fått lite informasjon fra klinikken.

Jeg kan bare beklage og jeg mener også at jeg gjorde det i den telefonsamtalen vi hadde, sier Schwennicke.

Catharina holder sønnen sin ute.

Catharina Elise Aas synes det er krevende å forholde seg til det som har skjedd.

Foto: Julie Helene Günther / NRK

Etter at NRK begynte å jobbe med denne saken har lege Arne Schwennicke beklaget på nytt til Aas over telefon.

Den eneste løsningen for paret nå er å reise til Danmark. Klinikken har fortsatt stråene og har mulighet å sende stråene tilbake til sædbanken i Danmark. Der stilles det ifølge klinikken ikke krav om personnummer.

Planen er å dra til Danmark i sommer. Vi har betalt for oppbevaring av stråene frem til og med juni i år. Stråene er våre, men vi får ikke bruke dem her, sier Aas.

Kostnaden for å reise til Danmark må paret betale fra egen lomme.

Les også Mathea blir trakassert hver eneste uke

Bilde av Mathea Monclair, som sitter i en sofa.