Åpner for at andre gjør ferdig bru

Park og anlegg as åpner for at en annen entreprenør kan fullføre bruarbeidet som de har stanset i Fredrikstad på grunn av uenighet om penger. Arbeidet med ny firefelts vei inn til Fredrikstad er halvannet år forsinket, fordi det har vært store problemer med å få feste pelene i brua. For å starte arbeidet igjen krever Park og anlegg As krever at Statens vegvesen garantere for ekstrakostnadene på anslagsvis 20- 25 millioner.

Rundkjøring Seut Fredrikstad
Foto: Tor René Stryger / NRK