Åpner for å bygge ut fredet bibliotek

Fredrikstad bibliotek sliter med plassmangel og umoderne lokaler. Fylkeskonservatoren vil tillate tilbygg for å forhindre at biblioteket blir flyttet til et annet sted i byen.

Fredrikstad bibliotek

Fredrikstad bibliotek ble oppført i 1922–24 og fredet i 1992.

Foto: Heidi Gomnæs

– Det som en gang var landets største folkebibliotek er innhentet av tiden, sier biblioteksjef Ib Aarmo.

Derfor er Fredrikstad kommune i gang med å utrede om de skal bygge nytt bibliotek eller utvide det eksisterende bygget.

– Dette biblioteket er først og fremst designet for å gi rom til bøker og bokhyller, mens i dag har også bibliotekene som formål å være et sosialt treffsted.

Det vel 90 år gamle mursteinsbygget med interiør og parken rundt er fredet av Riksantikvaren.

Trenger mer plass

Biblioteksjefen anslår at det er behov for å utvide nåværende bygg med 2500–3000 kvadratmeter dersom det skal fylle oppgavene til et moderne bibliotek.

– Det er først og fremst plass til den sosiale funksjonen. Ta noe så enkelt som steder der folk kan sette seg ned, sittegrupper, flere steder med pc-er, steder der du kan ha små arrangement eller opplesninger, sier Aarmo.

Fylkeskonservatoren forstår behovet for mer plass. Det går fram av et brev til firmaet Kulturhusplan DA som utreder bibliotek for Fredrikstad kommune.

Men Fylkeskonservatoren vil sette foten ned for nybygg ved hovedinngangen, men åpner for å gi dispensasjon for et tilbygg mot elven. Størrelsen på bygget er de mer skeptiske til går det fram av brevet

«Dette vil stille store krav både til utforming, størrelse, plassering og tilkobling mot dagens bygning». Fylkeskonservatoren anbefaler derfor at flere arkitekter engasjeres for å vurdere mulighetene.

Trekker folk til biblioteket

Biblioteksjef Ib Aarmo mener det er på tide å utvide biblioteket i Fredrikstad for å gi brukerne et mer moderne tilbud.

Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

Lavt besøk

Biblioteksjef Ib Aarmo vil vente til utredningen er klar, en gang i løpet av vinteren, før han vil si hvilken anbefaling han vil komme med til politikerne. Men han har tidligere sagt klart fra at dagens bibliotek ikke er funksjonelt.

– I tillegg ser vi på besøksstatistikken at vi har et veldig lavt besøk per innbygger, og vi har en veldig klar teori om at det henger sammen med beliggenheten.

Så det er i utkanten av byen?

– Ja. Er det et suksesskriterium som går igjen alle steder der man bygger bibliotek, så er det beliggenhet. Folkebiblioteket må ligge der folk ferdes.

Fylkeskonservatoren framhever at nåværende bibliotek bare ligger noen hundre meter fra gågata. Når det i framtida blir leiligheter i det gamle sykehuset blir det enda flere mennesker som bruker dette området.