NRK Meny
Normal

– Vi ser sterke saklige grunner for å anke

Forsvarsadvokat Bjørn Stordrange mener retten har oversett viktige momenter da de fant den tidligere daglige lederen av Uniol skyldig i omfattende tollunndragelse.

Uniol i Fredrikstad

Totalt 21 dokumenter tilrettela for import av biodiesel fra Uniol til langt under markedspris – og dermed kunstig lave tollsatser, mener Fredrikstad tingrett.

Foto: Lars Håkon Pedersen

Forsvarsadvokat Bjørn Stordrange sier de ser sterke saklige grunner for å anke, men det må veies opp mot den dømtes ønske om å få saken avsluttet. Han skal møte sin klient over helga for å diskutere dommen.

– Vi mener også at den er uriktig på enkelte punkter.

Bjørn Stordrange

Den tiltaltes advokat, Bjørn Stordrange, mener retten burde ha lagt skylda på Uniols daværende eiere, sveitsiske Einer Energy.

Foto: Mari Rollag Evensen

Spesielt sikter Stordrange til tiden Uniol var eid av sveitsiske Einer Energy. Han mener alt ble gjort fordi de nye eierne ville det, noe retten ikke har lagt stor nok vekt på. De to eierne i Einer er også, som retten selv sier i dommen, «etterlyst i en rekke land i forbindelse med denne og andre saker».

- Det kom tydelig frem gjennom tre uker med bevisføring at hele arrangementet i Uniol var satt opp og styrt av utenlandske eiere, og at både ansatte og tillitsmenn i Uniol ble brukt, sier Stordrange.

Ga feil opplysninger for biodiesel-eksport

Mannen var tiltalt for å ha utstedt 21 såkalte EUR. 1-sertifikater på vegne av Uniol AS for eksport av biodiesel. Slike sertifikater dokumenterer opprinnelseslandet for en vare, slik at den kan selges tollfritt eller med reduserte tollsatser i land Norge har handelsavtaler med. Biodieselen var laget med råstoff importert fra Canada, legger retten til grunn. Retten mener at sertifikatene ble utstedt i strid med tolloven.

«Sertifikatene ble utstedt til tross for at råvareprisen på oljen som ble importert fra USA eller Canada utgjorde vesentlig mer enn 50 % av Uniol AS sin salgspris», sto det i Økokrims tiltalebeslutning.

Dermed slapp Uniols kunder i disse tilfellene å betale en innførselstoll på nesten 33.6 millioner kroner. Dette skjedde i tidsrommet perioden mars 2011 til november 2011, ifølge påtalemaktens sakspapirer – etter en periode der Uniol i lengre tid hadde vært i hardt vær.

Havnet raskt i trøbbel

Uniol ble startet opp i 2009, og skulle produsere opp til 100.000 tonn biodiesel årlig til det norske markedet. Men allerede samme høst varslet den rødgrønne regjeringen at de ville fjerne avgiftsfritaket på biodrivstoff, og det førte til en tøff hverdag for selskapet. Det Sveits-baserte selskapet Einer Energy overtok samtlige aksjer i Uniol i januar 2011.

Marianne Bender

Økokrims sakfører, førstestatsadvokat Marianne Bender, sier dommen sender et viktig signal.

Foto: Lasse Lerdahl / Økokrim

Selskapet skiftet navn til North Sea Biodiesel i 2014, men gikk konkurs i november samme år. Etter nesten et år uten aktivitet ble anlegget på Øra kjøpt av det svenske konsernet Perstorp i september 2015.

Økokrim fornøyde

Førstestatsadvokat Marianne Bender sier det er en alvorlig tollunndragelse som har skjedd. Økokrim er fornøyd med at de fikk medhold i retten.

– Dommen sender et signal til andre om at er du med på, eller er en viktig brikke for gjennomføring av en slik unndragelse eller bedrageri, så straffes det strengt selv om du selv ikke har mottatt direkte noe utbytte, sier Bender.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Åpner for " drop in " vielse

  I høst åpner Sarpsborg kirke opp for "drop-in-vielser".

  Prest i Sarpsborg kirke, Ragnhild Hansen, sier etterspørselen etter mindre seremonier er økende.

  Nå blir det mulig å gifte seg enkelt, høytidelig og uten lang ventetid i Østfold.

  Sarpsborg kirke
  Foto: Sebastian Nordli/NRK
 • Brann slukket

  Brannen i en rekkehusleilighet på Hurrødåsen i Fredrikstad er slukket. Den hadde startet på kjøkkenet, opplyser Øst 110-sentral.