Normal

– Uheldig å vedta AMK-sammenslåing nå

Styremedlem ved Sykehuset Østfold mener det er dårlig timing at sammenslåing av AMK-sentralene ble vedtatt før man vet hvordan de skal organiseres i fremtiden.

AMK-sentralen i Østfold

Den nåværende AMK-sentralen i Østfold må uansett legges ned når sykehuset flyttes til Kalnes. Nå har sykehusstyret vedtatt å slå sammen AMK i fylket med sentralen i Oslo og Akershus. Illustrasjonsbilde.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Mandag vedtok styret ved Sykehuset Østfold at AMK i fylket skal gå sammen med sentralen i Oslo og Akershus, og flyttes til Oslo.

Den fremtidige AMK-strukturen i Norge er under utredning og ansatterepresentant i sykehusstyret, Tone Lie Nilsen, påpeker at resultatet av denne kan bli noe helt annet enn gårsdagens styrevedtak.

– Vi vet jo at en nasjonal utredning knapt er påbegynt, og her går vi da inn og tar en beslutning om at vi skal sammenslå. Det kan godt hende at det blir reversert – og at man finner ut at det er godt å ha en sammenslutning i Østfold, og ikke ved Oslo universitetssykehus, sier hun til NRK.

Har etterlyst føringer

Hans Jørn Rønningen

Styreleder Hans Jørn Rønningen ved Sykehuset Østfold.

Foto: NRK

AMK-sentralen mottar nødmeldinger og styrer ambulanser, helikoptre og andre nødenheter ute på oppdrag. Det er de som tar telefonen når du ringer telefonnummer 113.

Også styreleder Hans Jørn Rønningen mener de burde fått vite mer om hvordan Helse Sørøst ser for seg den fremtidige organiseringen av AMK, før de fattet sin beslutning.

– Jeg skjønner at hele AMK-strukturen er en krevende prosess, men vi har etterlyst føringer og avklaringer fra sentralt hold. Av forskjellige grunner har man ikke vært i stand til å gi oss det, sier han.

Når sykehuset flyttes til Kalnes i Sarpsborg må også AMK-sentralen ut av sine gamle lokaler.

Styrelederen understreker at styret står fast ved det vedtaket som ble gjort på mandag, og at de ikke kunne utsette det lenger.

– Forholder oss lojale

– Nå skal man i gang med å vurdere hele AMK-strukturen i Norge. Fordi vi bygger et nytt sykehus, og må ha en løsning på dette, blir vi «tvunget» til å treffe en beslutning nå, sier Rønningen.

Tone Lie Nilsen er en av de tre ansatterepresentantene i styret som stemte mot sammenslåingen. Nå som vedtaket er gjort håper hun at de skal finne en god løsning på de fremtidige utfordringene.

– Det er et veldig uheldig tidspunkt for saken i det hele tatt, for å være helt ærlig. Men nå er det sånn at vi bygger et sykehus, og vi får forholde oss lojale til den beslutningen som er tatt, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Østfoldbanen er åpen

    Treet som hadde falt over togskinnene er fjernet, og Østfoldbanen var åpent for trafikk igjen mellom Fredrikstad og Råde i 21.30-tida, melder Bane Nor på Twitter. Mellom Moelv og Lillehammer er det redusert hastighet på grunn av flomfare, melder NSB.

  • Togtrafikken stengt

    Som følge av treet som falt over toglinjen i Fredrikstad er togtrafikken mellom Råde og Fredrikstad midlertidig stanset., melder Bane NOR.