– Mudring kan gjøres billigere

– Det er mulig å gjøre det store mudringsprosjektet gjennom Hvaler og Fredrikstad flere hundre millioner kroner billigere, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Forutsetningen er at det stilles andre krav til hvordan massene skal deponeres. I det første forslaget ble 465.000 tonn mudder klassifisert som så forurenset at det burde deponeres på land. Solvik Olsen sier det har vært snakk om å redusere denne mengden.

Innseiling Borg havn
Foto: Rainer Prang