NRK Meny
Normal

16 NAV-ledere ansatt

Det er nå tilsatt 16 NAV-ledere i Østfold. I Halden takket nytilsatt NAV-leder nei til jobben, og der går det mot ny utlysning.

NAV

16 av 17 ledere for NAV-kontorene i Østfold er tilsatt. Tidligere trygdeetaten og Aetat ble slått sammen til Arbeids- og velferdsetaten 1. juli 2006. Den nye statsetaten skal i partnerskap med alle landets kommuner etablere lokale NAV-kontorer over hele landet innen 2010.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

- Vi har nå ansatt alle NAV-lederne i Østfold, unntatt i Halden, sier fylkesdirektør i NAV Østfold, Sverre Jespersen til NRK.

Med unntak av Rømskog/Marker, som har en felles NAV-leder, har hver kommune sin egen leder i den nye organisasjonen, som er et samarbeide mellom staten og kommunene.

I Halden ble Rakkestad-rådmann Alf Thode Skog tilsatt, men han har meldt i fra at han ikke tiltrer stillingen som NAV-leder.

- Vi er derfor nødt til å starte hele utlysningsprosessen på nytt. Vi hadde tilsatt en leder i Halden, og meddelte alle øvrige søkere at vi hadde gjort et valg, og derfor utlyses stillingen på ny så raskt som mulig, sier Jespersen.

NAV-reform

Halden kommune

Halden er den eneste av Østfold-kommunene som nå ikke har en egen NAV-leder. Stillingen som leder vil bli utlyst med umiddelbar virkning, etter at lederen som skulle ha tiltrådt i april, trakk seg fra jobben.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nye NAV-kontorer etableres helt fram til 2010. Da skal alle innbyggere i Norge har et NAV-kontor å henvende seg til.

De første 25 NAV-kontorene åpnet høsten 2006, i løpet av 2007 kom 110 nye NAV-kontor.

I 2008 og 2009 vil det bli etablert ca. 160 NAV-kontorer per år. Det er altså langt fram til at alle brukere har ett, samlet NAV-kontor å forholde seg til.

Ved de nye kontorene er det ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste som jobber sammen for å finne løsninger for klientene.

Kommunen og statsetaten i fylket har inngått en lokal samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To anmeldt for promillekjøring

    En kvinne ble anmeldt for promillekjøring i Vestbygda i Onsøy i Fredrikstad lørdag kveld. Blåseprøven viste 1,2 i promille, og kvinnens førerkort ble dermed beslaglagt. Ved 3-tiden natt til søndag ble en mann i 40-årene tatt for promillekjøring på Kråkerøyveien i Fredrikstad. Det ble tatt blodprøve, og mannens førerkort ble tatt i beslag, opplyser politiet på Twitter.