NRK Meny
Normal

16 NAV-ledere ansatt

Det er nå tilsatt 16 NAV-ledere i Østfold. I Halden takket nytilsatt NAV-leder nei til jobben, og der går det mot ny utlysning.

NAV

16 av 17 ledere for NAV-kontorene i Østfold er tilsatt. Tidligere trygdeetaten og Aetat ble slått sammen til Arbeids- og velferdsetaten 1. juli 2006. Den nye statsetaten skal i partnerskap med alle landets kommuner etablere lokale NAV-kontorer over hele landet innen 2010.

Foto: Else Jorunn Saga / NRK

- Vi har nå ansatt alle NAV-lederne i Østfold, unntatt i Halden, sier fylkesdirektør i NAV Østfold, Sverre Jespersen til NRK.

Med unntak av Rømskog/Marker, som har en felles NAV-leder, har hver kommune sin egen leder i den nye organisasjonen, som er et samarbeide mellom staten og kommunene.

I Halden ble Rakkestad-rådmann Alf Thode Skog tilsatt, men han har meldt i fra at han ikke tiltrer stillingen som NAV-leder.

- Vi er derfor nødt til å starte hele utlysningsprosessen på nytt. Vi hadde tilsatt en leder i Halden, og meddelte alle øvrige søkere at vi hadde gjort et valg, og derfor utlyses stillingen på ny så raskt som mulig, sier Jespersen.

NAV-reform

Halden kommune

Halden er den eneste av Østfold-kommunene som nå ikke har en egen NAV-leder. Stillingen som leder vil bli utlyst med umiddelbar virkning, etter at lederen som skulle ha tiltrådt i april, trakk seg fra jobben.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nye NAV-kontorer etableres helt fram til 2010. Da skal alle innbyggere i Norge har et NAV-kontor å henvende seg til.

De første 25 NAV-kontorene åpnet høsten 2006, i løpet av 2007 kom 110 nye NAV-kontor.

I 2008 og 2009 vil det bli etablert ca. 160 NAV-kontorer per år. Det er altså langt fram til at alle brukere har ett, samlet NAV-kontor å forholde seg til.

Ved de nye kontorene er det ansatte i Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeetaten) og kommunens sosialtjeneste som jobber sammen for å finne løsninger for klientene.

Kommunen og statsetaten i fylket har inngått en lokal samarbeidsavtale som beskriver hvilke tjenester kontoret skal tilby.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kan flytte ansvaret for sykehus

    Nå kan det igjen bli slik at fylkeskommunene skal styre sykehusene. I dag er det Helse-Sørøst som styret sykehuset i Østfold, men regjeringens egne eksperter mener at de nye storfylkene kan styre sykehusene selv.

  • Må registrere brønner

    Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Formålet er at informasjonen skal være lett tilgjengelig for kommunene når de legger planer for arealene rundt brønnområdet, skriver Aremark kommune på sine hjemmesider. Du må selv registrere brønnen på mattilsynet.no.