NRK Meny
Normal

- Misbruker kommuneloven

- Opposisjon i Halden-politikken driver en uryddig og unødig konfliktfylt politikk, mener førstelektor ved Høgskolen i Halden.

Halden kommune rådhuset

EKSTRAMØTER IRRITERER. - Opposisjonspolitikerne i Halden misbruker kommunelovens bokstav, hevder ordfører i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Opposisjonspolitikerne i Halden har gjort det til en vane å innkalle til ekstraordinære møter.

I løpet av et par uker har opposisjonen kalt inn til fire hovedutvalgsmøter utenom møteplanen, noe som fører til en ekstra belastning på administrasjonen og økte kostnader, ifølge Haldens ordfører Thor Edquist (H).

- Det koster minst 12 000 kroner å avvikle et ekstraordinært møte. Jeg mener dette er en helt feil måte å bruke skattebetalernes penger på i en kommune som allerede sliter med store underskudd, sier Edquist til NRK.no.

Les også:

Thor Edquist (H)

SATT I SYSTEM. - Det er veldig uvanlig i andre kommuner, at slike ekstraordinære kalles inn. Dette er satt i system av opposisjonen, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Uryddig og konfliktfylt

Opposisjonspolitikerne hevder det er nødvendig å innkalle til ekstra-møtene.

Opposisjonen vil ha redegjørelser fra utvalgslederne på hvordan det opposisjonen mener er en betydelig underdekning i budsjettet skal kunne håndteres.

- Det skaper en uryddig og en unødig konfliktfylt politikk, sier førstelektor ved Høgskolen i Halden, Geir Tufte til NRK.no.

Loven åpner for at opposisjonen kan kalle inn til ekstraordinære møter dersom en tredel av medlemmene ønsker det, men ikke for en hver pris.

I kommuneloven heter det i §32:

"Retten for et mindretall til å kreve innkalt til møte vil normalt bli benyttet bare helt unntaksvis, men kan i gitte situasjoner fungere som et inntak for politisk kontroll av administrasjonen, utvalgsledelse eller ordfører eller som et middel for mindretallet til å få satt spørsmål på den politiske dagsorden."

- Men det skal kun skje unntaksvis, og altså bare under spesielle omstendigheter, sier Tufte.

Han mener det er posisjonspolitikernes oppgave å sette opp møteplaner, i samarbeid med administrasjonen.

- Dette som nå skjer i Halden høres utidig ut, og er en dårligmøteskikk, sier Tufte som peker på at de hyppige ekstra-møtene skaper merarbeid, og skader framdriften i saksbehandlingen.

Per-Kristian Dahl

ANGRIPER PRESSEN. Tidligere ordfører i Halden - nå gruppeleder i Halden Ap, Per-Kristian Dahl, sier uttalelser om at Ap og den øvrige posisjonen driver uryddig og konfliktfylt politikk, trolig skyldes presseoppslag uten rot i virkeligheten.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Tar ikke selvkritikk

Gruppeleder i Halden Arbeiderparti, Per-Kristian Dahl, tar overhodet ikke selvkritikk for at opposisjonen i Halden-politikken innkaller til ekstra-møter utenom møteplanen.

- Jeg tror neppe han er politisk aktør, så han uttaler seg muligens på grunn av noen presseoppslag, og det er jo ikke alltid det som er i pressen er slik som virkeligheten er, sier Dahl i kommentar til Geir Tuftes uttalelser til NRK.no.

Til Halden Arbeiderblad sier Per Kristian Dahl at det tar for lang tid mellom de ordinære møtene, til at saker kan vente.

Han nevner som eksempel at det i teknisk hovedutvalg er budsjettert med et kutt på fem millioner kroner, noe Dahl mener det må gis en forklaring på.

Til avisen sier han, at dersom opposisjonen ikke får noen gode forklaringer av utvalgslederne, vil de kreve saker inn for formannskapet.

- Misbruker loven

Ordfører Thor Edquist mener at opposisjonen i Halden tøyer grensen for hva kommuneloven tillater langt utover det som angis i lovens bokstav.

Opposisjonspartiene har innkalt til møter i Helse- og omsorgsutvalget, Kultur- og idrett, Teknisk drift- og Administrasjonsutvalget. Det er også innkalt til ekstra-møte i Styringsgruppa for planstrategi.

- Dette er noe som skjer svært, svært sjelden i andre kommuner.

Og når det blir satt i system, slik opposisjonspolitikerne i Halden nå gjør - så er dette et misbruk, sier Edquist til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Arbeidsulykke ved Borregaard

    En person pustet inn gassen klordioksid i en arbeidsulykke ved Borregaard i Sarpsborg i formiddag. I forbindelse med arbeid ble det slått hull på et rør hvor det gikk gass. Den ble raskt stengt av, men noe lekket ut. Personen ble sendt til Sykehuset Østfold for kontroll, sier Tone Horvei Bredal, kommunikasjonssjef ved Borregaard.

  • Arbeidsulykke i Sarpsborg

    To personer har blitt eksponert for gass i en arbeidsulykke ved en bedrift i Sarpsborg sentrum. Nødetatene er på vei til stedet og skadeomfanget er foreløpig ukjent, skriver politiet på Twitter.