Uenige om hvor lett det skal være å få tak i domspapirer

Mange rettsdokumenter er for grusomme til å gis ut til alle og enhver, mener Høyres Bengt Morten Wenstøb.

Bengt Morten Wenstøb Fredrikstad Høyre

Bengt Morten Wenstøb fra Høyre.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Regjeringskollega i Frp Ulf Leirstein vil gjøre det lettere å få informasjon om domfelte, men Wenstøb er skeptisk.

Wenstøb er høyskolelektor, og underviser på sosionomutdanningen ved Høgskolen i Østfold, og han har også vært sakkyndig i overgreps- og barnevernssaker.

– En del dommer kan være av grov karakter, og det kan være støtende blant annet for den personen som har blitt utsatt for ubehageligheter, sier Wenstøb.

Ulf Leirstein, Frp

Ulf Leirstein mener allmennhetens sikkerhet fremtvinger at det skal bli lettere å lete fram dommer i straffesaker.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

I dag må en person kjenne saksnummeret, eller være godt informert om saken for å få utlevert dommer i Norge. Frps Ulf Leirstein mener folk lettere bør få vite hvem som er dømt.

– For meg er offeret og det potensielle offerets som er det viktige. Jeg er mer opptatt av allmennhetens interesser enn den enkelte som har begått grov kriminalitet, sier Leirstein.

Nærgående detaljer

Wenstøb mener at en domfelt som har sonet sin straff bør få være ferdig med saken, og ikke minst bør dette også gjelde ofrene. Men u en utskrift av en dom står også hva som er grunnlaget for dommen, og dette inneholder ofte svært nærgående detaljer.

En del dommer kan være av grov karakter, og det kan være støtende blant annet for den personen som har blitt utsatt for ubehageligheter.

Bengt Morten Wenstøb, Stortingsrepresentant Østfold Høyre

Wenstøb mener ofrene bør spares for at detaljerte beskrivelser av det de har vært utsatt for er tilgjengelig for alle som kjenner dem. Han mener sladdingen av navn, som Leirstein tar til orde for, ikke vil være nok.

– Norge er et lite land. Det er lett å finne ut hvem en person er selv om navnet er sladdet, so dette syns jeg vi skal være veldig varsom med. Her er den en balansegang som må ivaretas.