- Kvinner i veien for unge menn

Kvinnekvotering hindrer unge menn i å gjøre politisk karriere, sier Frp-topp i Østfold.

Erlend Wiborg
Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Kvinner kvoteres inn i politikken på bekostning av yngre og flinkere menn.

Det hevder FrPs toppkandidat til fylkestinget i Østfold, 23 år gamle Erlend Wiborg.

Bare en av ti kandidater til høstens fylkestingsvalget i Østfold er under tretti år.

Utspillet møter motbør, også blandt yngre politikere i Østfold. SV-politiker Maria Duus (24) fra Hobøl avviser at det er noen sammenheng mellom kvinnekvotering og forgubbing i politikken.

- Jeg ser ikke sammenkoblingen i det hele tatt. Det er viktig at det kommer flere ungdommer inn, men jeg kan ikke se at det har noe å gjøre med å få flere kvinner inn i politikken, sier Duus.

- Det er ikke slik at målet er at kvinner skal bli egenrådende i politikken, det hander om å få til en jevn fordeling.

- Får ikke de beste kandidatene

Frp-formann Siv Jensen
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Man har hatt et stort fokus på å få flere kvinner aktive i politikken, og det har gått på bekostning av unge. Vi har flere eksempler fra forskjellige partier på at unge flinke personer har blitt vraket på grunn av kjønnskvotering, og det mener jeg er uheldig, sier Wiborg til NRK.

Han mener problemet er alvorlig fordi det hindrer de beste politikerne i å nå opp på listene.

- Dilemmaet blir når man ensidig fokuserer på en gruppe. Da får ikke politikerne velge de representantene som er best skikket til å gjøre en jobb for innbyggerne, fortsetter han.

- Kan få inn unge kvinner

Kravet om minst 40 prosent kvinneandel i politiske utvalg gjør at flere politiske partier i Østfold nå kvoterer etter kjønn allerede i nominasjonsprosessen.

Men, at kvinnekvoteringen går på bekostning av yngre, mannlige kandidater, forundrer ungdomssekretær i Østfold Fylkeskommune, Rune Vold. 

- Det virker rart. De fleste engasjerte ungdommene er jenter. Dermed bør man både kunne fylle opp kvota for jenter, og de unge samtidig, sier han.