- Kan få millionkrav

Venstre-politiker Roar Günther Andersen frykter Halden kommune kan få et millionkrav rettet mot seg, dersom havnelager rives.

Mølen havn, Halden

Det politiske flertallet i Halden ønsker å rive lagerbygg på den offentlige havna på Mølen. Også bedriften Båt&Motor (det blå bygget), som har kontrakt med kommunen for flere år, skal flyttes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Debatten rundt Halden havn har pågått i flere år, og forsterket seg ytterligere i 2007, da det ble klart at det politiske flertallet ønsket seg en havneløsning på Sauøya i tilknytning til en bytteavtale av tomter med Norske Skog Saugbrugs.

Beskyldninger om "luftslott", lovlighetsklager og strenge brev mellom Kystdirektoratet og kommunen har fulgt i kjølvannet av bytteavtalen.

River havnelager

Halden kommune har hatt en anbudsrunde ute på riving av havnelageret på Mølen, der flere virksomheter har tilhold og det har vært vinteropplag for båter i flere år.

Kommune har arbeidet med å finne et alternativ for båtopplagsplass, og et område på Isebakke et godt stykke utenfor sentrum av byen, kan være innen rekkevidde.

Roar Günther Andersen (Venstre)

Roar Günther Andersen, som representerer Halden Venstre i kommunestyret, har i en årrekke engasjert seg i havnespørsmål i Halden, og har vært havnestyreleder i Halden tidligere.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Rivingen av lagerbygningen på Mølen skulle i utgangspunktet starte rundt den 20. august, men er utsatt til 1. september, sier havnesjef John Kvalvik til Halden Dagblad.

Rivejobben skal ta 22 dager og rivingsanbudet som vant frem er på 500.000 kroner.

Frykter millionkrav

Tidligere leder i havnestyret og Venstre-politiker, Roar Günther Andersen, frykter at kommunen bryter havne- og farvannsloven, når de vil rive lagrene på den offentlige havna kommunen har i dag, og kan bli stilt økonomisk til ansvar.

- Prosessen rundt rivingen av lagerbygningen på Mølen er etter mitt syn intet mindre enn en skandale for forvaltningen, sier Günther Andersen (V).

Slik han oppfatter saken er lageret på Mølen innordnet havnekassen, og representerer verdier for 18-20 millioner kroner.

Han mener rivingen av lagerbygningen og planene for byutvikling på Mølen vil rasere hele den offentlige havnedriften i Halden og bidra til at havnevesenet legges ned.

- Kommunen kan komme i et voldsomt økonomisk ansvar. Havnestyret skal styre etter havne- og farvannsloven. Hvis ikke kan det bli problemer, sier Roar Günther Andersen til Halden Dagblad.

Skarp korrespondanse

Halden havn

Mandag 1. september rives lagerbygget (t.v. foran) og den offentlige havna skal på sikt flyttes fra Mølen til Sauøya (i bakgrunnen) nær Norske Skog Saugbrugs sin containerhavn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kystdirektoratets avdelingssjef Roar Johansen har overfor Halden Arbeiderblad gitt uttrykk for bekymring over det han mener er hemmelighetskremmeri fra Halden kommunes side, hva angår havnesaker gjennom flere år.

- Det skal rives bygg (havnelageret), virksomhet nedlegges og areal byttes med Norske Skog. Da er vi i høyeste grad interessert, sier Kystdirektoratets avdelingssjef Roar Johansen til Halden Arbeiderblad og etterlyser mer informasjon fra kommunen.

Fra kommunens side har både rådmann og ordfører pekt på at Kystdirektoratet i alt for stor grad lytter til de politikerne i Halden, som er imot utvikling på havna, og pekt på at mediene ikke forteller sannheten om Halden havn.

Kommunen mener at det er gitt nok informasjon, og i et brev fra Halden kommune skriver Per Kristian Dahl at han finner det lite meningsfylt og konstruktivt å fortsette brevvekslingen og diskusjoner om havna gjennom media.

- Når det gjelder beslutninger som blir tatt av politisk myndighet i vår kommune, så blir disse behandlet på en korrekt måte. Dette skjer selv om et lite politisk mindretall ønsker sen annen avgjørelse vedrørende havnesaker i vår kommune, avslutter Dahl i sitt brev til Kystverket, skriver Halden Arbeiderblad.