- Jeg tror ikke det er noen spesiell grunn til at det er mange fra Østfold

Ubaydullah Hussain avviser at det foregår rekruttering av IS-krigere i Norge, og mener de som drar gjør det på eget initiativ.

Ubaydullah Hussain

- De som reiser ut gjør ikke det for å komme tilbake igjen, sier Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Ubaydullah Hussain og tilskuere

Hussains uanmeldte nærver på folkemøtet førte til en viss grad av bekymring, og uniformert politi ble tilkalt. Uten at det hele førte til noen dramatikk.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Hussain var både tilhører og deltager på gårsdagens folkemøte om radikalisering på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Frykten for at hjemvendte radikaliserte krigere kan begå terrorhandlinger når de er tilbake i Norge er ubegrunnet, mener lederen av Profetens Ummah.

– Jeg tror ikke det har vært noen bevis på at folk som befunnet seg i Afghanistan, Somalia, Syria, Irak eller andre steder har hatt planer om dette. Jeg tror den frykten er grunnløs. De som reiser ut gjør ikke det for å komme tilbake igjen. Det kan være familieårsaker eller andre ting som gjør at de kommer tilbake, men de som reiser, deres hovedformål er å bli en del av IS.

Hussain: – Ikke noe spesielt med Østfold

At forholdsvis mange østfoldinger har dratt for å slutte seg til IS er et tegn på personlige valg, ikke at noen har rekruttert dem, tror Hussain.

– Jeg tror ikke det er noen spesiell grunn til at det nettopp er folk fra Østfold som har dratt. Det er dratt folk fra rundt omkring i Norge og verden ellers. Men jeg tror det er veldig stor forskjell på IS og andre grupperinger vi har sett tidligere, som Al-Qaida, Taliban og så videre.

Ubaydullah Hussain folkemøte

Forfatter Lars Akerhaug innledet folkemøtet, og inviterte Ubaydullah Hussain inn i debatten etter pausen. Debattleder Christine Svendsen fra NRK til høyre.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Denne gang er det snakk om en stat, som har en helt annen verdi i Islam enn disse grupperingene har hatt. Jeg tror alle de som drar gjør det av egen vilje, og jeg tror at det er sammensatte grunner til at de drar.

Svarer politimesteren om klesdrakt

Det vakte oppstandelse da Ubaydullah Hussain med følge dukket opp på folkemøtet. Paneldeltager Yousef Bartho Assidiq, som jobber for den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk sier han har fått trusler fra dette miljøet tidligere, og kontaktet derfor politiet.

  • Les også:

Ubaydullah Hussain deltok på folkemøte mot radikalisering

Politimester Steven Hasseldal i Østfold tok under folkemøtet blant annet opp de kles- og utseendemessige valgene han mener kjennetegner islamistene. Hussain svarer at det bare forsterker inntrykket av hvor lite andre vet om dem.

– Dette gjør jeg fordi det er Sunna, altså væremåten til profeten Muhammed. Han er vårt forbilde. Det er han vi skal følge, og det er derfor vi muslimer velger å ha buksa over anklene, skjegg, be fem ganger om dagen, og prøver å jobbe for å etablere islamske lover.

Hva med de som ikke har skjegg og bukse over ankelen?

– De må svare for sine egne handlinger. Men vi må tenke på synder som er store og små synder. Det er større ting enn dette som splitter muslimer.