NRK Meny
Normal

- Har ført velgerne bak lyset

Jusprofessor mener velgerne i Halden kan være ført bak lyset med ulovlige politikerfritak.

Jan F. Bernt

FØRTE VELGERNE BAK LYSET. - Partiene har et tungt ansvar for ikke å medvirke til at det blir et fiktivt valg ved at man velger folk som åpenbart ikke kan fun¬gere i vervet, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til Kommunal Rapport.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

I bakkant av sakene om de to Arbeiderpartipolitikerne Jenny Hovland Johanson og John Østensvigs søknader om fritak fra politikken, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt at velgerne i Halden kan være ført bak lyset med mange slike fritak.

- Alle som har søkt fritak fra politiske verv i Halden, har fått ja.

Fylkesmannen opphevet nylig ett av dem. Flere andre skulle heller ikke fått fritak, sier Bernt til Kommunal Rapport torsdag 31. januar 2013.

Les også:

- Må ikke bli fiktive valg

Jenny Hovland Johansson var 18 år gammel, da hun takket ja til å stå på Halden Arbeiderpartis liste på 45. plass ved kommunevalget i 2011.

Hun ble valgt inn som varamann i Halden kommunestyre og utpekt av opposisjonen (Ap, SV, PP og Frp) til to tekniske utvalg i kommunen.

På dette tidspunktet hadde hun allerede reist til Afrika, og hun dukket senere aldri opp i møtene i 2011 og 2012, der hun ble erstattet av to av Aps mannlige partiveteraner.

I august etterlyste NRK.no fraværsstatistikker for politikere i Halden, og først i bakkant av NRKs henvendelser søkte Hovland Johansson fritak, og fikk det innvilget fram til januar i år.

Vel tilbake i Norge har hun søkt nytt fritak, og denne gang ut valgperioden fram til 2015.

Jan Frithjof Bernt mener det er dypt pro­blematisk at personer stiller til valg selv om de vet de ikke vil kunne skjøtte vervet.

- Partiene har et tungt ansvar for ikke å medvirke til at det blir et fiktivt valg ved at man velger folk som åpenbart ikke kan fun­gere i vervet, sier han til Kommunal Rapport.

Les også:

Mange feil

Halden kommune gjorde et ulovlig valg, da Arbeiderpartiets John Østensvig av et enstemmig kommunestyre ble innvilget fritak fra formannskapet og innvalgt til ny kontrollutvalgsleder.

Fylkesmannen i Østfold slo i et brev til Halden kommune tidligere i januar i år fast, at formannskapsmedlemmer ikke er valgbare til kontrollutvalget, og kommunen må gjennomføre valget på nytt.

Kom­munal Rapport skriver at redaksjonen er kjent med sju søknader om fritak fra politikere i Halden kommune i inneværende valgperiode.

Tre er gitt av helsemessi­ge årsaker, ett på grunn av uten­landsopphold og fire ut fra ar­beidsforhold.

Jan Fridthjof Bernt mener flere andre skulle heller ikke fått fritak, i tillegg til Østensvig-saken, der Fylkesmannen i Østfold nylig grep inn.

- Man kan ikke holde velgerne for narr.

Det er det man gjør hvis man først lar seg velge og så selv setter seg i en situasjon der man ikke kan utøve vervet. En selvpåf­ørt umulighet er ikke gyldig fri­taksgrunn, sier Bernt til Kommu­nal Rapport.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • -Ta ditt ansvar

    -Tekstmelding-saken er en lei sak for Senterpartiet. Det sier leder i Østfold Sp, Simen Gjølsjø. Senterpartiet har fortsatt ikke fått klarhet i hvem som sendte den sjikanerende tekstmeldingen til Liv Signe Navarsete og i dag ble saken politianmeldt. Meldingen det dreier seg om ble sendt under en hyttetur i 2016 der ti senterpartimenn var samlet. Gjølsjø håper den skyldige står fram og tar sitt ansvar.

  • Bøndene krever 1,8 milliarder

    Bøndene krever 1,8 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. -Det er det som må til for at bøndene skal ta igjen inntektsgapet, sier leder av Østfold bondelag Arild Uvaag. Tall fra 2016 viste at bøndene hadde en gjennomsnittlig inntekt på 330.000 kroner per årsverk før skatt. Landbruksmeldinga fra i fjor gir klare føringer, mener Uvaag.