- Fortsatt trangt for kommunene

Politikere i Østfold frykter at det blir trange kår for kommunene også neste år.

Tage Pettersen

Tage Pettersen mener forslaget til statsbudsjett ikke gir tilstrekkelig hjelp til kommunene.

Foto: NRK / NRK

Viktige områder som skole og eldreomsorg kan ikke regne med noe stort løft neste år, mener flere kommunepolitikere som NRK Østfold har vært i kontakt med.

- Ikke nok til å dekke underskuddene fra i år

Regjeringens forslag til statsbudsjett legger opp til at kommunene skal få åtte milliarder kroner mer neste år, men Høyres gruppeleder i Moss bystyre, Tage Pettersen, er ikke imponert.

- Grovt sagt tror jeg ikke at det engang er nok til å dekke opp de underskuddene kommune-Norge drar med seg inn i 2010. Med andre ord betyr det nok veldig få nye lærere og veldig få nye tjenester til innbyggerne våre. Dessverre, sier Pettersen.

Nesten alle Østfold-kommunene har dårlig råd.

Etter å ha sett forslaget til statsbudsjett sier ordførerne både i Hobøl og Råde at de regner med at dette vil fortsette også neste år .

- Ligger an til bedring

Fylkesordfører Ole Haabeth fra Arbeiderpartiet mener likevel at det ligger an til en bedring.

- Det er jo en reell vekst for kommunene slik at 2010 ligger an til å bli noe bedre for kommunene, men også som KS-leder i Østfold må jeg si at jeg er bekymret for kommunene i fylket vårt, sier Haabeth.

Den rødgrønne regjeringen vil innføre en skoletime ekstra i uka i 1-7 klassetrinn og 8 timers gratis tilbud om leksehjelp i uka fordelt på 1.-4. klassetrinn.

Regjeringen vil også gi tilskudd til bygging av skole- og svømmeanlegg.

- Skaper nye kostnader

Innen eldreomsorgen gis det tilskudd til bygging av omsorgsboliger og sykehjem.

Men dette skaper også økonomiske behov, sier Tage Pettersen.

- Ja, det er klart at vi trenger nye plasser, men nye plasser krever også nye ansatte, og det er klart at det er det som er kostnadsdriveren. Jeg er veldig takknemlig for at vi nå får muligheter til å få statlig medfinansiering og låneordninger i forhold til å bygge ut omsorgsplasser. Men den virkelig store kostnadsdriveren er jo alle sykepleierne, legene og hjelpepleierne som vi skal ha inn i forbindelse med alle disse omsorgsplassene, sier Pettersen.

- Holder det vi har lovet

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Østfold Irene Johansen sier at Regjeringen har holdt sine valgløfter.

- Dette statsbudsjettet viser at vi følger opp det vi sa i valgkampen. Da fokuserte vi nemlig på å øke inntektene til kommunene slik at de kunne gi innbyggerne gode tilbud blant annet innne skole og eldreomsorg, sier Johansen.

Hun mener at de økte inntektene bør gjøre det mulig å bedre tjenestetilbudet omkring i kommunene.

- Åtte milliarder mer er en realvekst, det er det ingen tvil om. At ordførerne ikke er fornøyd med det, skjønner jeg med det utgangspunktet kommunene i Østfold har og har hatt. Og de kommer nok ikke utenom at de også må se på egen drift, men her ligger det en reell vekst i inntektene som de har god bruk for, sier Johansen.

Hun legger til at det er foreslått økte inntekter for Moss neste år på 44 millioner kroner, for Sarpsborg på 100 millioner og for Fredrikstad på 111 millioner kroner.

- Det er klart at dette betyr mer penger i kommunekassen, og det bør gi bedre tjenester til innbyggerne, sier Johansen.

- Pengene går ikke til Østfold

Jon Gåsvatn, stortingsrepresentant for Østfold Frp, mener at Østfold-kommunene ikke kommer til å nyte godt av de økte inntektene til kommunesektoren.

- Når Irene Johansen sier at det blir en realvekst i kommunene, må jeg minne om at den veksten kommer i distriktskommunene og ikke i de folkerike kommunene i Østfold, sier Gåsvatn.

I likhet med Tage Pettersen tror han at kommune må bruke de ekstra inntektene til å dekke opp underskudd.

- Når kommunene i fjor hadde et rekordunderskudd, sier det seg selv at det er massevis av hull som skal tettes før man kan begynne å tenke på å bedre tjenestetilbudet, sier Gåsvatn.