WWF kritiserer fiskeriministeren

WWF (Verdens villmarksfond) misliker at Fiskeridepartementet blander seg inn i spørsmålet om stenging av Ørje sluser.

Slusene i Ørje
Foto: Steinar Fundingsrud

Onsdag ba fiskeriminister Helga Pedersen Mattilsynet finne en løsning for å få åpnet slusene for småbåttrafikk.

Slusene har vært stengt i ett år, etter at det ble oppdaget krepsepest i vassdraget på nedsiden av slusene.

Krepsepest er en av hovedtruslene mot edelkrepsen som lever i Haldenvassdraget. Dersom den skulle bli smittet, blir den sannsynligvis utryddet.

Edelkrepsen står på rødlista over utrydningstruede dyrearter.

- Ikke la dere presse

Kommunen mener slusene er viktige for næringsliv og turismen. De mener smitterisikoen er så liten, at det ikke lenger er grunn til å holde slusene stengt.

Det er ikke Mattilsynet enige i, og har så langt ikke vært til å rokke i sin beslutning om stenging.

Fagsjef i WWF, Andreas Tveterås, reagerer på at fiskeriminsiteren nå henvender seg til Mattilsynet og ber dem fire på kravene. Han råder dem til ikke å la seg presse.

- Det fornuftige i denne situasjonen er å ikke ta sjanser. man må vite 100 prosent sikkert at det er trygt å åpne slusene før man gjør det. Det forundrer oss at fiskeridepartementet ser ut til å ville presse mattilsynet til å åpne slusene før man er sikre på dette, sier han.

I brevet fra departementet står det at Mattilsynet burde forsøke å finne løsninger som er gode nok både for turismen og for edelkrepsen.

Helga Pedersen
Foto: Knut Falch, Falch, Knut

 

Ørje sluser og Haldenkanalen

Haldenkanalen er blitt omtalt som Norges best bevarte hemmelighet, men er vel verd et besøk. Denne idylliske og spennende vannveien Iøper parallelt med svenskegrensen og strekker seg fra Skulerud i nord til Tistedal i syd, nesten 8 mil.

KILDE: www.smaalensveven.no/www.haldenkanalen.no

Her kan man padle eller kjøre båt gjennom idylliske innsjøer, korte elvestrekninger og imponerende sluseanlegg. Et vakkert landskap med mange spennende kulturminner.

Haldenkanalen er den eldste av de to kanalene i Norge. Den består av 5 sjøer og 8 sluser og er 80 km lang. Kanalen ble bygget i årene 1852-1860, men i 1861 ble slusene lengst syd ødelagt. Disse ble gjenbygget first i 1877.

Mange båter i kanalen

Elver og sjøer nord for Skulerud er et eldorado for kanopadling og mindre fritidsbåter.

I Haldenkanalen er det tre slusesteder. I nord finner vi Ørje sluser som har tre slusekammer og en total løftehøyde på 10 m. Sluseportene er manuelt drevet. Strømsfoss sluse har ett slusekammer og 2 m løftehøyde. Brekke sluser har fire slusekammer og en løftehøyde på 26,6 m. Brekke sluser er Nord-Europas høyeste sluseanlegg.

Ørje sluser og Strømsfoss sluse er fra 1860. Brekke sluser sto ferdig i 1924. Ved Ørje sluser står det en bauta av kanalbyggeren Engebret Soot som levde fra 1786 til 1859. En dampbåt som var i drift fra 1862 bærer kanalbyggerens navn "DS Engebret Soot". Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, og 6 av disse gamle dampbåtene er fortsatt i kanalen. Haldenkanalens historie presenteres på Haldenvassdragets Kanalmuseum som ligger inntil Ørje sluser.