Hopp til innhold

Vy mistenker lokførere for å ha en aksjon

Søndag måtte Vy innstille 104 avganger på Østfoldbanen. I en intern melding skriver ledelsen nå at de har mistanke om en aksjon blant lokomotivførerne og at de har inndratt retten til egenmelding.

VY - nytt felles navn for NSB og nettbuss

Ledelsen i Vy mistenker lokomotivførerne i region Øst har en aksjon. Det kommer frem i en intern melding som ble sendt ut onsdag.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I den interne meldingen skriver Vy-ledelsen at de, via arbeidsgiverforeningen Spekter, onsdag hadde et møte med LO Stat for å informere om at de har mistanke om at lokførerne i region Øst gjennomfører en aksjon.

I meldingen, som Smaalenenes Avis har fått tilgang til, står det:

«Vy har opplevd en økning i sykefraværet blant lokomotivførere i Øst, uten at det er tilsvarende trend blant andre yrkesgrupper i bedriften. Videre er det for tiden mindre vilje blant lokførere til å vise fleksibilitet for å løse oppståtte behov for overtid eller endring av tjeneste. Konsekvensene er at Vy må innstille togavganger både lokalt og regionalt».

Meldingen ble sendt ut etter at togselskapet søndag måtte innstille alle sine avganger på Østre linje på Østfoldbanen. Vy opplyste da at de hadde gjort en planleggingsfeil, og ikke hadde personell å sette inn på avgangene.

Åge-Christoffer Lundeby

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy ønsker ikke å kommentere den interne meldingen som ble sent ut onsdag.

Foto: NSB

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy bekrefter til Smaalenenes Avis at det er mistanke om en aksjon ved hjelp av egenmeldinger. Til NRK ønsker ikke Lundeby å utdype mistankene.

– Jeg har ikke lyst til å gå inn på realiteten i saken. Dette handler om en internmelding som vi sendte ut til lokomotivførere i Øst, der vi ber dem om å gå til lege hvis de er syke, og vi inndrar retten til egenmelding.

Avviser aksjon

Ledelsen i Vy har besluttet å inndra retten til egenmeldt sykdom blant lokførerne i region Øst med umiddelbar virkning og fram til 7. januar, «med mindre det skjer en normalisering av situasjonen før dette tidspunkt.»

Hvorfor har dere gjort dette, Lundeby?

– Vi kommenterer dette senere. Vi avventer en avklaring som vi er avhengige av i morgen, før vi kommenterer mer.

En egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren din om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Ifølge Nav kan arbeidsgiver bestemme at du ikke kan bruke egenmelding hvis:

  • du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode
  • arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom

Leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund kjenner seg ikke igjen i at det skal være en aksjon.

– Vi kjenner ikke til noen aksjoner og vi avviser at det er noen aksjoner. Vy har kommet i en situasjon hvor de ikke klarer å planlegge sin egen drift og det beklager vi.

Rolf Ringdal

Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund avviser at det er en aksjon blant lokomotivførerne.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

Innstilte 104 tog

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Thor Heine Jakobshaug, leder av Lokomotivpersonalets forening i Østfold, onsdag kveld.

Åge-Christoffer Lundeby i Vy sier til NRK at de eventuelt vil kommentere om det er en aksjon eller ikke på et senere tidspunkt.

– Det som er viktig er at vi planla ruteendringen for dårlig, slik at vi på søndag måtte innstille 104 tog. Det er vi lei oss for. Så er det en situasjon der vi normalt sett ville greit dette bedre, men det var vi ikke i stand til i denne situasjonen.

Har denne situasjonen vært medvirkende til at togavganger måtte innstilles?

– Det medfører riktighet.